ARTIKEL 1 - EMNE FOR KONTRAKTEN OG PARTERNE      

1.1 Denne kontrakt bestemmer parternes rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 6502 om beskyttelse af forbrugere og forordningen om implementeringsprincipper og procedurer for fjernkontrakter vedrørende salg af produkter og tjenester udført af den forbruger, hvis detaljeret information gives nedenfor fra www.grandbazaarist.com, som drives af sælgeren (i det følgende benævnt "WEBSITE") og levering af produkterne til leveringsadressen.

1.2. Forbruger indrømmer og erklærer, at han / hun har oplysningerne om de grundlæggende kvalifikationer, salgsprisen, betalingstypen, leveringsbetingelserne og retten til "tilbagetrækning" vedrørende de varer eller tjenester, der er underlagt salg, som han / hun har bekræftet den foreløbige information i elektronisk miljø og den foreløbige bestilte derefter varerne eller tjenesterne i overensstemmelse med bestemmelserne i denne kontrakt. Den foreløbige information og fakturaen på betalingssiden på webstedet www.grandbazaarist.com er integrerede dele af denne kontrakt.


1.3. SÆLGERINFORMATION

Navn: grandbazaarist.com
Adresse: Binbirdirek, Gedik Paşa Cami Sk. nr: 56 D: 202, 34122 Fatih / Istanbul
Tlf .: +90 535 964 02

E-post: info@www.grandbazaarist.com
Kundeservice: +90 535 964

ARTIKEL 2 - DATO FOR KONTRAKT
2.1. Denne aftale blev indgået af parterne den ……, den dato, hvor forbrugerens ordre blev gennemført på WEBSIDEN, og en kopi af kontrakten blev sendt til E-mail-adressen til FORBRUGEREN.

ARTIKEL 3 - PRODUKTER OG TJENESTEYDELSER, DER ER KONTRAKT
3.1. Detaljerne om de produkter og tjenester, der er bestilt af forbrugeren, salgsbeløb inklusive afgifter og information om nummeret er angivet nedenfor. Alle produkter, der er anført i nedenstående tabel, kaldes i det følgende produktet.

Visuel Produkt Enhedspris nummer Momsbeløb Udsalgspris
         
         

ARTIKEL 4 - LEVERING AF PRODUKTER
4.1. Produktet leveres til den leveringsadresse, der er angivet af forbrugeren på WEBSITE eller personen / organisationen på den adresse, han / hun har angivet inden for de sidste 30 dage, pakket og sammen med fakturaen.

I tilfælde af at det ikke bliver muligt at udføre handlingen af ​​de varer eller tjenester, der er omfattet af ordren, underretter sælgeren forbrugeren skriftligt eller i Consumer Data Saver inden tre dage efter datoen for indlæringen af ​​denne situation og returnerer alle indsamlede betalinger, inklusive eventuelle leveringsomkostninger inden for fire dage (14). Manglende eksistens af varerne på lager anses ikke for umulig at udføre varen.

4.2. Hvis produktet skal leveres til en anden person / organisation end Forbrugeren, holdes SÆLGER ikke ansvarlig, hvis den person / organisation, der skal leveres, ikke accepterer leveringen.

4.3. Forbrugeren er ansvarlig for at kontrollere produktet på modtagelsestidspunktet, og når han / hun ser et problem, der opstår som følge af lasten i produktet, ikke at acceptere produktet og få kurerfirmaets officer til at tage en erklæring ned. Ellers påtager Sælger sig intet ansvar.

ARTIKEL 5 - BETALINGSMETODE
5.1. Forbrugeren accepterer, erklærer og forpligter sig til, at da forward-salg kun kan ske med bankers kreditkort, skal forbrugeren bekræfte de relevante renter, morarenter og relevante oplysninger; og bestemmelser vedrørende rente og morarenter vil blive anvendt inden for rammerne af kreditkortaftalen mellem Banken og Kunden i henhold til gældende regler. Kredit- / afbetalingskort og lignende betalingsfaciliteter, der leveres af institutter, der giver kreditkort, afbetalingskort osv. Såsom banker og finansieringsinstitutioner, er muligheden for et lån og / eller afdrag, der leveres direkte af den relaterede institution; Produktsalget, der realiseres inden for denne ramme, og hvor Sælgeren har samlet det relevante beløb fuldt ud, tælles ikke som afdragssalg i forhold til parterne i denne Aftale, det er kontantsalg. Sælgers juridiske rettigheder i de tilfælde, der anses for at være afdragssalg i henhold til loven (herunder retten til at opsige kontrakten og / eller kræve, at den resterende gæld betales sammen med morarenterne, hvis nogen af ​​raterne ikke betales) er tilgængelige og reserverede. I tilfælde af forbrugerens misligholdelse anvendes en morarente på 5% pr. Måned.

ARTIKEL 6 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER
6.1. Forbrugeren er indforstået med, at han / hun læser og er opmærksom på de foreløbige oplysninger om grundlæggende kvalifikationer, salgspris og betalingsmetode og levering af de produkter, der er vist på WEBSTEDET, har læst og informeret om de grundlæggende kvalifikationer, salgspris og betalingsmetode og de foreløbige oplysninger om leveringen og gav den nødvendige bekræftelse på salget i det elektroniske miljø.

6.2. Ved at bekræfte denne aftale i elektroniske omgivelser bekræfter forbrugeren, at han / hun nøjagtigt og fuldstændigt har fået adressen, de grundlæggende funktioner i de bestilte produkter, produktpriser inklusive moms, betalings- og leveringsoplysninger og oplysninger om fortrydelsesretten.

6.3. Sælgeren er ansvarlig for at levere det produkt, der er genstand for kontrakten, på en sund, komplet måde i overensstemmelse med specifikationerne specificeret i ordren og med eventuelle garantidokumenter og brugervejledninger.

6.4. Sælgeren kan levere et andet produkt i samme kvalitet og pris til forbrugeren, inden den kontraktlige præstationsforpligtelse udløber.

6.5. Hvis sælgeren ikke overholder de kontraktmæssige forpligtelser i tilfælde af, at opfyldelsen af ​​det produkt eller den tjeneste, der er genstand for ordren, bliver umulig, skal sælgeren underrette forbrugeren inden udløbet af opfyldelsesforpligtelsen som følge af kontrakten og levere et andet produkt med lige kvalitet og pris til forbrugeren.

6.6. Ved levering af det produkt, der er omfattet af kontrakten, er det obligatorisk, at den underskrevne kopi af denne aftale leveres til sælgeren i elektronisk miljø, og at prisen er betalt af forbrugerens foretrukne betalingsform. Hvis produktprisen af ​​en eller anden grund ikke betales eller annulleres i bankregistrene, anses sælgeren for at være frigivet fra leveringen af ​​produktet.

6.7. Hvis banken / finansieringsinstituttet, som kreditkortet bruges til, ikke betaler produktet til sælgeren af ​​nogen grund efter levering af produktet, returneres produktet til sælgeren af ​​forbrugeren senest inden for 3 dage , afholdes alle udgifter af forbrugeren. Alle andre kontraktmæssige og lovbestemte rettigheder for Sælger, herunder opfølgning af Produktprisen, forbeholdes under alle omstændigheder.

6.8. I tilfælde af at udførelsen af ​​handlingerne for de varer eller tjenester, der udføres i ordren, bliver umulig, underretter sælgeren forbrugeren skriftligt eller med permanent datalagring inden for tre dage fra datoen for kendskabet til denne situation og alle de indsamlede betalinger, inklusive leveringsomkostninger, hvis der er nogen, skal returneres inden for fjorten (14) dage senest fra datoen for meddelelsen. Manglende eksistens af varerne på lager betragtes ikke som umuligt at udføre varen.

7- Produktleveringsprocesser

7.1. Produktet leveres til den leveringsadresse, der er angivet af forbrugeren på WEBSITE eller til personen / organisationen på den adresse, han / hun har angivet, inden for 30 dage på en sikker måde og pakket sammen med fakturaen. I tilfælde af at udførelsen af ​​handlingerne for de varer eller tjenester, der udføres i ordren, bliver umulig, underretter sælgeren forbrugeren skriftligt eller med permanent datalagring inden for tre dage fra datoen for kendskabet til denne situation og alle de indsamlede betalinger, inklusive leveringsomkostninger, hvis der er nogen, skal returneres inden for fjorten (14) dage senest fra datoen for meddelelsen. Manglende eksistens af varerne på lager betragtes ikke som umuligt at udføre varen.

7.2. Hvis produktet skal leveres til en anden person / organisation end forbrugeren, og hvis personen / organisationen ikke accepterer leveringen, holdes sælgeren ikke ansvarlig.

7.3. Forbrugeren er ansvarlig for at kontrollere produktet på modtagelsestidspunktet, og når han / hun ser et problem, der opstår som følge af lasten i produktet, ikke at acceptere produktet og få kurerfirmaets officer til at tage en erklæring ned. Ellers påtager Sælger sig intet ansvar.

8- RETTEN FOR UDTRÆKNING
I henhold til de relevante bestemmelser i forbrugerbeskyttelsesloven nr. 6502 og fjernkontraktdirektivet;
8.1 I fjernsalgskontrakter om salg af varer har forbrugeren ret til at trække sig tilbage inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelse uden at give nogen undskyldninger og betale nogen strafbestemmelse. Forbrugeren kan dog bruge sin fortrydelsesret fra etableringen af ​​denne aftale indtil levering af varerne. Det er tilstrækkeligt at rette meddelelsen om udøvelsen af ​​fortrydelsesretten til sælgeren eller udbyderen skriftligt eller gennem permanent datalagring. For at vores kunder kan bruge deres fortrydelsesret, skal de udfylde den turn-in-slip, der er sendt til dem sammen med produktet, og indsende produktet til COURIER-firmaet med turn-slip.

Ved fastlæggelsen af ​​varigheden af ​​angreretten;
a) For de produkter, der er omfattet af en enkelt ordre; den dag, hvor de sidste varer leveres til forbrugeren eller til tredjepart bestemt af forbrugeren,
b) For produkter, der består af mere end en del; dagen, hvor den sidste del leveres til forbrugeren eller til tredjepart bestemt af forbrugeren,
c) For de kontrakter, hvor varerne leveres regelmæssigt i en bestemt periode; den dag, hvor de første varer leveres til forbrugeren eller til tredjepart bestemt af forbrugeren, tages som grundlag.


8.2. Forbrugerens ret til at trække sig tilbage finder ikke anvendelse på kontrakterne vedrørende;
a) Varerne tilberedt i overensstemmelse med kundens anmodning og personlige behov,
b) Levering af letfordærvelige varer eller de varer, hvis udløbsdato er kort,
c) Levering af de varer, hvortil beskyttelseselement som pakning, tape og forsegling åbnes, forudsat at det er uhensigtsmæssigt at returnere dem på grund af sundhedsmæssige og hygiejneproblemer,
d) Til de varer, der er blandet med andre varer og umulige at adskille i sig selv,
e) Bøger, digitalt indhold og computerforbrugsmaterialer, der kan tilbydes i det fysiske miljø, når deres beskyttelseselement, såsom pakke, tape og segl åbnes,
f) Levering af periodiske publikationer såsom tidsskrifter og magasiner undtagen dem der er leveret inden for abonnementsaftalens anvendelsesområde,
g) Indkvartering, flytning, leje af en bil, levering af mad og drikkevarer og rekreative aktiviteter, der skal afsluttes inden for en bestemt dato eller periode,
h) Tjenester, der straks er opfyldt i det elektroniske miljø eller i ejendom, der leveres til kunden øjeblikkeligt,
i) Tjenester, der begynder at blive leveret inden udløbsdatoen for ret til at trække sig tilbage, og
j) Varer og tjenester, hvis priser ændrer sig afhængigt af udsving på de finansielle markeder og uden for sælgers eller leverandørens kontrol.

8.3- I tilfælde af at forbrugeren bruger sin / sin ret til tilbagetrækning, er sælgeren eller udbyderen forpligtet til at returnere det samlede modtagne beløb og omsættelige instrumenter, der sætter forbrugeren i gæld og alle slags lignende dokumenter inden for 14 (fjorten) dage fra den dato, hvor tilbagekaldelsesmeddelelsen leveres til ham / hende uden gebyr.

8.4- Forbrugeren er ikke ansvarlig inden for fortrydelsesretten for ændringer eller forvrængninger i varerne, hvis han / hun bruger varerne i overensstemmelse med dens drift, tekniske specifikationer og brugsinstruktioner.
8.5- Hvis forbrugeren benytter sig af fortrydelsesretten, er han ikke ansvarlig for at betale omkostningerne i forbindelse med returneringen, hvis han / hun returnerer varerne gennem den kurer, der er angivet til returnering i de foreløbige oplysninger. I tilfælde af, at sælgeren ikke specificerer nogen kurer til returnering i de foreløbige oplysninger, kan der ikke kræves nogen omkostninger fra forbrugeren. I tilfælde af at den kurer, der er angivet i de foreløbige oplysninger om returnering, ikke har en filial på forbrugerens placering, er sælgeren forpligtet til at sikre, at de varer, der anmodes om at blive returneret, indsamles fra forbrugeren uden yderligere omkostninger .

8.6- Forbrugeren er forpligtet til at returnere varerne til sælgeren inden for 10 (ti) dage fra den dato, hvor han underretter sælgeren om brugen af ​​angreretten, medmindre sælgeren har fremsat et forslag om, at han / hun vil have hans ejendom taget tilbage.

8.7- Som nævnt i artikel 1, stk. 15, i forordningen om fjernkontrakter, har forbrugerne ikke fortrydelsesret i de produkter, der er specielt fremstillet til personen.

8.8- Bestillingerne i "Leveret til kurer" -fasen kan ikke annulleres på fragtleveringsstadiet.
8.9- For bestillingerne i "Leveret til kurér" -fasen skal vores kunder returnere fragt til kurerfirmaet uden at åbne produktets kasse. Bestemmelserne i artikel 8.1 er forbeholdt.

Oplysningerne om virksomheden, der skal meddeles om tilbagetrækning;
Titel: grandbazaarist.com
Adresse: Binbirdirek, Gedik Paşa Cami Sk. nr: 56 D: 202, 34122 Fatih / Istanbul
Tlf .: +90 535 964 02

E-mail: info@www.grandbazaarist.com

ARTIKEL 9- BEVIS AFTALE OG GODKENDT DOMSTOL


9.1. Ved løsning af enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne Aftale og / eller dens implementering, udgør Sælgeroptegnelser (inklusive optagelser i det magnetiske miljø såsom computer-lydoptagelser) afgørende bevis; Forbrugernes voldgiftsudvalg er godkendt op til den værdi, der er angivet af ministeriet for industri og handel; og forbrugerretter og direktorater for inkasso, der er beliggende i forbrugernes boligområde, og sælgeren har tilladelse til værdier, der overstiger det.

9.2. Forbrugeren erklærer, accepterer og forpligter sig til, at han / hun har læst alle de betingelser og forklaringer, der er skrevet i denne kontrakt, og ordreformularen, der udgør dens integrerede del, har modtaget, undersøgt og accepteret salgsbetingelserne og alle andre foreløbige oplysninger.