ARTIKEL 1 - KONTRAKTETS OG PARTERNES FORMÅL

1.1 Denne kontrakt fastlægger parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til bestemmelserne i lov nr. 6502 om beskyttelse af forbrugere og forordningen om gennemførelsesprincipper og procedurer for fjernkontrakter vedrørende salg af produkter og tjenester udført af forbrugeren, hvis detaljerede oplysninger gives nedenfor fra www.grandbazaarist.com, som betjenes af sælgeren (i det følgende benævnt WEBSITE) og levering af produkterne til leveringsadressen.

1.2. Forbrugeren indrømmer og erklærer, at han / hun har de oplysninger om de grundlæggende kvalifikationer, salgsprisen, betalingstypen, leveringsbetingelserne og retten til at "trække sig tilbage" vedrørende de varer eller tjenester, der er genstand for salg, som han / hun bekræftede den foreløbige oplysning i elektronisk miljø og den foreløbige beordrede derefter varerne eller tjenesterne i overensstemmelse med bestemmelserne i denne kontrakt. Den foreløbige oplysning og fakturaen på betalingssiden på www.grandbazaarist.com websted er integrerede dele af denne kontrakt.


1.3. SÆLGERINFORMATION

Navn: grandbazaarist.com
Adresse: Binbirdirek, Gedik Paşa Cami Sk. nr: 56 D: 202, 34122 Fatih / Istanbul
Tel: + 90 535 964 02 03

E-post: info@grandbazaarist.com
Kundeservice: +90 535 964 02 03

ARTIKEL 2 - KONTRAKTDATO
2.1. Denne aftale blev indgået af parterne den ……, den dag, hvor forbrugerordren blev afsluttet på WEBSITE, og en kopi af kontrakten blev sendt til e-mail-adressen på FORBRUGEREN.

ARTIKEL 3 - PRODUKTER OG TJENESTER UNDER KONTRAKT
3.1. Oplysningerne om de produkter og tjenester, som forbrugeren bestiller, salgsbeløb inklusive skatter og oplysninger om nummeret er anført nedenfor. Alle de produkter, der er anført i følgende tabel, benævnes i det følgende Produktet.

Visuel Produkt Enhedspris nummer Momsbeløb Udsalgspris

ARTIKEL 4 - LEVERING AF PRODUKTER
4.1. Produktet leveres til den leveringsadresse, der er specificeret af forbrugeren på WEBSITE eller personen / organisationen på den adresse, der er angivet af ham / hende inden for de seneste 30 dage, pakket og sammen med fakturaen.

I tilfælde af at det ikke bliver muligt at udføre handlingen af ​​de varer eller tjenester, der er omfattet af ordren, underretter sælgeren forbrugeren skriftligt eller i Consumer Data Saver inden tre dage efter datoen for indlæringen af ​​denne situation og returnerer alle indsamlede betalinger, inklusive eventuelle leveringsomkostninger inden for fire dage (14). Manglende eksistens af varerne på lager anses ikke for umulig at udføre varen.

4.2. Hvis produktet skal leveres til en anden person / organisation end forbrugeren, er SÆLGEREN ikke ansvarlig, hvis den person / organisation, der skal leveres, ikke accepterer leveringen.

4.3. Forbrugeren er ansvarlig for at kontrollere produktet på modtagelsestidspunktet, og når han / hun ser et problem, der opstår som følge af lasten i Produktet, ikke acceptere produktet og få budfirmaens officerer til at afgive en erklæring. Ellers accepterer sælgeren intet ansvar.

ARTIKEL 5 - BETALINGSMETOD
5.1. Forbrugeren accepterer, erklærer og påtager sig, at eftersom terminsalg kun kan ske med kreditkort fra banker, skal forbrugeren bekræfte de relevante renter, misligholdelsesrenter og relevant information; og bestemmelser vedrørende rente og misligholdelsesrenter vil blive anvendt inden for rammerne af kreditkortaftalen mellem banken og kunden i henhold til gældende regler. Kredit- / afbetalingskort og lignende betalingsfaciliteter leveret af institutioner, der giver kreditkort, afbetalingskort osv. Såsom banker og finansieringsinstitutter er muligheden for et lån og / eller afdragsbetaling, der leveres direkte af den tilknyttede institution; Produktsalget, der realiseres inden for denne ramme, og hvor sælgeren indsamler det relevante beløb fuldt ud, regnes ikke som afdragssalg for parterne i denne aftale, det er kontant salg. Sælgers juridiske rettigheder i de sager, der anses for at være afdrag, der er solgt i henhold til loven (herunder retten til at opsige kontrakten og / eller kræve resterende gæld, der skal betales sammen med misligholdelsesrenten, i tilfælde af, at nogle af afdragene ikke betales) er tilgængelige og reserverede. I tilfælde af misligholdelse af forbrugeren anvendes en misligholdelsesrente på 5% pr. Måned.

ARTIKEL 6 - GENERELLE BESTEMMELSER
6.1. Forbrugeren er enig i, at han / hun læser og er opmærksom på de foreløbige oplysninger om de grundlæggende kvalifikationer, salgspris og betalingsmetode og levering af de produkter, der er vist på WEBSITE, har læst og informeret de basale kvalifikationer, salgspris og betalingsmetode og de foreløbige oplysninger om leveringen og gav den nødvendige bekræftelse for salget i det elektroniske miljø.

6.2. Ved at bekræfte denne aftale i elektronisk miljø bekræfter forbrugeren, at han / hun har nøjagtigt og fuldstændigt opnået adresse, grundlæggende træk ved de bestilte produkter, produktpriser inklusive skat, betalings- og leveringsoplysninger og oplysninger om tilbagetrækningsret.

6.3. Sælgeren er ansvarlig for at levere det produkt, der er omfattet af kontrakten, på en forsvarlig, fuldstændig måde i overensstemmelse med de specifikationer, der er angivet i ordren og med eventuelle garantidokumenter og brugervejledninger.

6.4. Sælgeren kan levere et andet produkt i samme kvalitet og pris til forbrugeren, inden den kontraktlige opfyldelsesforpligtelse udløber.

6.5. Hvis sælgeren ikke opfylder de kontraktlige forpligtelser i tilfælde af, at opfyldelsen af ​​det produkt eller den tjeneste, der er omfattet af ordren, bliver umulig, skal sælgeren underrette forbrugeren inden udløbet af opfyldelsesforpligtelsen, der følger af kontrakten, og levere et andet produkt med samme kvalitet og pris for forbrugeren.

6.6. Ved levering af det produkt, der er omfattet af kontrakten, er det obligatorisk, at den underskrevne kopi af denne aftale leveres til sælgeren i elektronisk miljø, og prisen er betalt af forbrugerens foretrukne betalingsform. Hvis produktprisen ikke betales eller annulleres i bankregistret af en eller anden grund, anses sælgeren for at være frigivet fra levering af produktet.

6.7. Hvis banken / finansieringsinstitutionen, som kreditkortet bruges tilhører, ikke betaler produktet til sælgeren af ​​en eller anden grund efter levering af produktet, returneres produktet til sælgeren af ​​forbrugeren senest inden for 3 dage , alle udgifter afholdes af forbrugeren. Alle andre sælgeres kontraktmæssige og lovbestemte rettigheder, herunder opfølgning af produktprisen, forbeholdes under alle omstændigheder.

6.8. I tilfælde af, at opfyldelsen af ​​handlingerne med de varer eller tjenester, der udføres i ordren, bliver umulig, underretter sælgeren forbrugeren skriftligt eller med permanent datalagring inden for tre dage fra datoen for indlæringen af ​​denne situation og alle indsamlede betalinger, inklusive eventuelle leveringsomkostninger returneres inden for fjorten (14) dage senest fra datoen for meddelelsen. Manglende eksistens af varerne på lager anses ikke for umulig at udføre varen.

7- Produktleveringsprocesser

7.1. Produktet leveres til den leveringsadresse, der er specificeret af forbrugeren på WEBSITE eller til personen / organisationen på den adresse, der er angivet af ham / hende senest 30 dage, på en sikker måde og pakket sammen med dens faktura. I tilfælde af, at udførelsen af ​​handlingerne for de varer eller tjenester, der udføres i ordren, bliver umulig, underretter sælgeren forbrugeren skriftligt eller med permanent datalagring inden for tre dage fra datoen for indlæringen af ​​denne situation og alle indsamlede betalinger, herunder eventuelle leveringsomkostninger returneres inden for fjorten (14) dage senest fra datoen for meddelelsen. Manglende eksistens af varerne på lager anses ikke for umulig at udføre varen.

7.2. Hvis produktet skal leveres til en anden person / organisation end forbrugeren, og hvis personen / organisationen ikke accepterer leveringen, er sælgeren ikke ansvarlig.

7.3. Forbrugeren er ansvarlig for at kontrollere produktet på modtagelsestidspunktet, og når han / hun ser et problem, der opstår som følge af lasten i Produktet, ikke acceptere produktet og få budfirmaens officerer til at afgive en erklæring. Ellers accepterer sælgeren intet ansvar.

8- RETTEN FOR UDTRÆKNING
I henhold til de relevante bestemmelser i forbrugerbeskyttelsesloven nr. 6502 og fjernkontraktdirektivet;
8.1 I fjernkontrakter om salg af varer har forbrugeren ret til at trække sig tilbage inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelsen uden at have vist nogen undskyldninger og betale nogen straffeklausul. Imidlertid kan forbrugeren bruge sin ret til at trække sig tilbage fra oprettelsen af ​​denne aftale indtil levering af varerne. Det er tilstrækkeligt at rette meddelelsen om udøvelsen af ​​fortrydelsesretten til sælgeren eller udbyderen skriftligt eller gennem permanent datalagring. For at vores kunder kan bruge deres hæderret, skal de udfylde turn-in-slip, der sendes til dem sammen med produktet og indsende produktet til COURIER-firmaet med turn-in-slip.

Ved fastlæggelsen af ​​varigheden af ​​angreretten;
a) For de produkter, der er omfattet af en enkelt ordre; den dag, hvor de sidste varer leveres til forbrugeren eller til tredjepart bestemt af forbrugeren,
b) For produkter, der består af mere end en del; dagen, hvor den sidste del leveres til forbrugeren eller til tredjepart bestemt af forbrugeren,
c) For de kontrakter, hvor varerne leveres regelmæssigt i en bestemt periode; den dag, hvor de første varer leveres til forbrugeren eller til tredjepart bestemt af forbrugeren, tages som grundlag.


8.2. Forbrugerens ret til at trække sig tilbage finder ikke anvendelse på kontrakterne vedrørende;
a) Varerne tilberedt i overensstemmelse med kundens anmodning og personlige behov,
b) Levering af letfordærvelige varer eller de varer, hvis udløbsdato er kort,
c) Levering af de varer, hvortil beskyttelseselement som pakning, tape og forsegling åbnes, forudsat at det er uhensigtsmæssigt at returnere dem på grund af sundhedsmæssige og hygiejneproblemer,
d) Til de varer, der er blandet med andre varer og umulige at adskille i sig selv,
e) Bøger, digitalt indhold og computerforbrugsmaterialer, der kan tilbydes i det fysiske miljø, når deres beskyttelseselement, såsom pakke, tape og segl åbnes,
f) Levering af periodiske publikationer såsom tidsskrifter og magasiner undtagen dem der er leveret inden for abonnementsaftalens anvendelsesområde,
g) Indkvartering, flytning, leje af en bil, levering af mad og drikkevarer og rekreative aktiviteter, der skal afsluttes inden for en bestemt dato eller periode,
h) Tjenester, der straks er opfyldt i det elektroniske miljø eller i ejendom, der leveres til kunden øjeblikkeligt,
i) Tjenester, der begynder at blive leveret inden udløbsdatoen for ret til at trække sig tilbage, og
j) Varer og tjenester, hvis priser ændrer sig afhængigt af udsving på de finansielle markeder og uden for sælgers eller leverandørens kontrol.

8.3- I tilfælde af at forbrugeren bruger sin / sin ret til tilbagetrækning, er sælgeren eller udbyderen forpligtet til at returnere det samlede modtagne beløb og omsættelige instrumenter, der sætter forbrugeren i gæld og alle slags lignende dokumenter inden for 14 (fjorten) dage fra den dato, hvor tilbagekaldelsesmeddelelsen leveres til ham / hende uden gebyr.

8.4- Forbrugeren er ikke ansvarlig inden for fortrydelsesretten for ændringer eller forvrængninger i varerne, hvis han / hun bruger varerne i overensstemmelse med dens drift, tekniske specifikationer og brugsinstruktioner.
8.5- Hvis forbrugeren benytter sig af fortrydelsesretten, er han ikke ansvarlig for at betale omkostningerne i forbindelse med returneringen, hvis han / hun returnerer varerne gennem den kurer, der er angivet til returnering i de foreløbige oplysninger. I tilfælde af, at sælgeren ikke specificerer nogen kurer til returnering i de foreløbige oplysninger, kan der ikke kræves nogen omkostninger fra forbrugeren. I tilfælde af at den kurer, der er angivet i de foreløbige oplysninger om returnering, ikke har en filial på forbrugerens placering, er sælgeren forpligtet til at sikre, at de varer, der anmodes om at blive returneret, indsamles fra forbrugeren uden yderligere omkostninger .

8.6- Forbrugeren er forpligtet til at returnere varerne til sælgeren inden for 10 (ti) dage fra den dato, hvor han underretter sælgeren om brugen af ​​angreretten, medmindre sælgeren har fremsat et forslag om, at han / hun vil have hans ejendom taget tilbage.

8.7- Som nævnt i artikel 1, stk. 15, i forordningen om fjernkontrakter har forbrugerne ikke ret til at trække sig tilbage i de produkter, der er specielt forberedt til personen.

8.8- Bestillingerne i ”Leveret til Courier” -fasen kan ikke annulleres på fragtleveringsstadiet.
8.9- For ordrer i fasen ”Leveret til kurer” skal vores kunder returnere lasten til kurerfirmaet uden at åbne produktets kasse. Bestemmelserne i artikel 8.1 er forbeholdt.

Oplysningerne om virksomheden, der skal meddeles om tilbagetrækning;
Titel: grandbazaarist.com
Adresse: Binbirdirek, Gedik Paşa Cami Sk. nr: 56 D: 202, 34122 Fatih / Istanbul
Tel: + 90 535 964 02 03

E-mail: info@grandbazaarist.com

ARTIKEL 9- BEVIS AFTALE OG GODKENDT DOMSTOL


9.1. I løsningen af ​​enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne aftale og / eller dens gennemførelse, udgør sælgerregistreringer (herunder optagelser i det magnetiske miljø, såsom computer-lydoptegnelser), et afgørende bevis; Forbruger voldgiftsudvalg er godkendt op til den værdi, der er erklæret af Ministeriet for Industri og Handel; og forbrugerdomstole og direktorater for inkasso beliggende i en boligregion for forbrugeren og sælgeren har tilladelse til de værdier, der overstiger det.

9.2. Forbrugeren erklærer, accepterer og påtager sig, at han / hun har læst alle betingelser og forklaringer, der er skrevet i denne kontrakt og ordreformularen, der udgør dens integrerede del, har modtaget, undersøgt og accepteret salgsbetingelserne og alle andre foreløbige oplysninger.