Velkommen til GrandBazaarist.com

Disse vilkår og betingelser skitserer regler og forskrifter for brugen af ​​GrandBazaarIst's websted.

GrandBazaarIst er placeret på:

Fatih Istanbul

34000, Tyrkiet

Ved at åbne dette websted antager vi, at du accepterer disse vilkår og betingelser fuldt ud. Fortsæt ikke med at bruge GrandBazaarIst's websted, hvis du ikke accepterer alle de vilkår og betingelser, der er anført på denne side.

Følgende terminologi gælder for disse Vilkår og Betingelser, Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og Ansvarsfraskrivelse og enhver eller alle aftaler: "Klient", "Du" og "Din" henviser til dig, den person, der får adgang til dette websted og accepterer virksomhedens vilkår og betingelser. "Virksomheden", "os selv", "vi", "vores" og "os", henviser til vores firma. "Party", "Parties" eller "Us" henviser til både klienten og os selv eller enten kunden eller os selv. Alle betingelser henviser til det tilbud, accept og overvejelse af betaling, der er nødvendig for at gennemføre processen med vores assistance til klienten på den mest passende måde, hvad enten det er ved formelle møder med en fast varighed eller på anden måde til det udtrykkelige formål at møde Kundens behov i forbindelse med levering af selskabets angivne tjenester / produkter i overensstemmelse med og underlagt gældende tyrkisk lov. Al brug af ovennævnte terminologi eller andre ord i ental, flertal, aktivering og / eller han / hun eller de, betragtes som udskiftelige og derfor som henvisning til det samme.

GENEREL

Adgang til og brug af dette websted og de produkter og tjenester, der er tilgængelige via dette websted (samlet "Tjenesterne") er underlagt følgende vilkår, betingelser og meddelelser ("Servicevilkårene"). Ved at bruge Tjenesterne accepterer du alle Servicevilkårene, som fra tid til anden kan opdateres af os.

Du skal tjekke denne side regelmæssigt for at tage meddelelse om eventuelle ændringer, vi måtte have foretaget i Servicevilkårene. Adgang til dette websted er tilladt midlertidigt, og vi forbeholder os ret til at trække eller ændre tjenesterne uden varsel. Vi er ikke ansvarlige, hvis dette websted af en eller anden grund ikke er tilgængeligt på ethvert tidspunkt eller i nogen periode. Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen til nogle eller alle dele af dette websted.

Dette websted kan også indeholde links til andre websteder, som ikke drives af www.grandbazaarist.com har ingen kontrol over de tilknyttede websteder og påtager sig intet ansvar for dem eller for noget tab eller skade, der måtte opstå som følge af din brug af dem. Din brug af de tilknyttede websteder er underlagt betingelserne for brug og service på hvert sådant websted.

GrandBazaarIst kan ikke løfte om, at indholdet på webstedet ikke er fri for unøjagtigheder eller typografiske fejl på alle tidspunkter. Vi kan heller ikke garantere, at al information er ajour. www.grandbazaarist.com kan når som helst ændre indholdet på webstedet. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader forårsaget af brug af webstedet eller for den sags skyld ikke fra at kunne bruge webstedet. www.grandbazaarist.com kan ikke garantere problemfri, uafbrudt og sikker adgang til webstedet.

Licens

Medmindre andet er angivet, ejer GrandBazaarIst og / eller dets licensgivere de immaterielle rettigheder til alt materiale på GrandBazaarIst. Alle immaterielle rettigheder er forbeholdt. Du kan se og / eller udskrive sider fra https://www.grandbazaarist.com til din egen personlige brug underlagt begrænsninger, der er fastsat i disse vilkår og betingelser.

Du må ikke:

1- Udgive materiale fra https://www.grandbazaarist.com

2- Sælg, lej eller dellicensmateriale fra https://www.grandbazaarist.com

3- Gengiv, dupliker eller kopier materiale fra https://www.grandbazaarist.com

Omfordel indhold fra GrandBazaarIst (medmindre indholdet specifikt er lavet til omfordeling).

BEGRÆNSEDE GARANTIER

1- Vores virksomhed garanterer eller repræsenterer ikke:

(a) fuldstændigheden eller nøjagtigheden af ​​de oplysninger, der er offentliggjort på vores websted;

(b) at materialet på webstedet er ajourført; eller

(c) at webstedet eller enhver service på webstedet forbliver tilgængeligt.

2- Vi forbeholder os ret til at indstille eller ændre nogen af ​​eller alle vores websitetstjenester og til at stoppe med at offentliggøre vores websted til enhver tid efter vores eget skøn uden varsel eller forklaring; og medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår og betingelser, har du ikke ret til nogen kompensation eller anden betaling ved ophør eller ændring af webstedstjenester, eller hvis vi holder op med at offentliggøre webstedet.

3- I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, udelukker vi alle repræsentationer og garantier i forbindelse med emnet for disse vilkår og betingelser, vores websted og brugen af ​​vores websted.

BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER AF ANSVAR

1- Intet i disse vilkår og betingelser vil:

(a) begrænser eller udelukker ethvert ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed

(b) begrænse eller udelukke ethvert ansvar for svig eller svigagtig vildledning

(c) begrænse eventuelle forpligtelser på nogen måde, som ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning eller

(d) udelukker eventuelle forpligtelser, der ikke kan udelukkes i henhold til gældende lovgivning.

Ansvarsbegrænsninger og eksklusioner, der er anført andetsteds i disse vilkår og betingelser, er underlagt alle forpligtelser, der opstår i henhold til disse vilkår og betingelser eller vedrører genstanden for disse vilkår og betingelser, herunder forpligtelser, der opstår i kontrakt, i erstatning (herunder forsømmelse) og for overtrædelse af lovpligtig pligt, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår og betingelser.

2- I det omfang, vores websted og information og tjenester på vores websted leveres gratis, er vi ikke ansvarlige for tab eller skade af nogen art.

3 - Vi er ikke ansvarlige over for dig med hensyn til tab, der opstår som følge af begivenheder eller begivenheder, der ligger uden for vores rimelige kontrol.

4- Vi er ikke ansvarlige over for dig med hensyn til forretningstab, herunder (uden begrænsning) tab af eller skade på overskud, indkomst, indtægter, brug, produktion, forventet opsparing, forretning, kontrakter, kommercielle muligheder eller goodwill.

5- Vi er ikke ansvarlige over for dig med hensyn til tab eller korruption af data, database eller software.

6- Vi er ikke ansvarlige over for dig med hensyn til noget særligt, indirekte eller følgeskab eller skade

Du accepterer, at vi har en interesse i at begrænse det personlige ansvar for vores officerer og medarbejdere, og i betragtning af denne interesse anerkender du, at vi er en enhed med begrænset ansvar; du accepterer, at du ikke fremsætter nogen krav personligt mod vores officerer eller ansatte i forbindelse med tab, du lider i forbindelse med webstedet eller disse vilkår og betingelser (dette begrænser naturligvis ikke eller udelukker ansvaret for den begrænsede enheds ansvar selv for handlinger og undladelser fra vores officerer og medarbejdere).

FORBUD

Du må ikke misbruge dette websted. Du vil ikke: begå eller tilskynde til en strafbar handling; overføre eller distribuere en virus, trojan, orm, logikbombe eller lægge andet materiale, der er ondsindet, teknologisk skadeligt, i strid med tilliden eller på nogen måde stødende eller uanstændigt; hack til ethvert aspekt af tjenesten; korrupte data; forårsage irritation for andre brugere; krænker rettighederne til enhver anden persons ejendomsret; sende uopfordret reklamemateriale eller reklamemateriale, ofte benævnt "spam"; eller forsøge at påvirke ydelsen eller funktionaliteten af ​​alle computerfaciliteter på eller adgang til via dette websted. Overtrædelse af denne bestemmelse ville udgøre en strafbar handling. www.grandbazaarist.com vil rapportere enhver sådan overtrædelse til de relevante retshåndhævende myndigheder og afsløre din identitet til dem. Vi er ikke ansvarlig for tab eller skade forårsaget af et distribueret angreb på benægtelse af vira, vira eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet ejendomsmateriale på grund af din brug af dette websted eller til din download af materiale, der er lagt ud på det, eller på et websted, der er knyttet til det.

Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade forårsaget af et distribueret angreb på benægtelse af vira, vira eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet proprietært materiale på grund af din brug af dette websted eller til din download af materiale, der er lagt ud på det, eller på et websted, der er knyttet til det.

Ophavsretlige tilladelser

Ophavsret til de dokumenter, der leveres på dette websted (inklusive, uden begrænsning, varemærkerne på www.grandbazaarist.com, logoer, grafik, tekst, fotos, design, ikoner, billeder, data og software) ejes af eller licens til www.grandbazaarist.com og dets datterselskaber. Du har kun tilladelse til at bruge dette materiale til personlige, ikke-kommercielle formål. Du kan downloade, udskrive og opbevare kopier af dette materiale til din egen personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat at denne meddelelse om ophavsretstilladelse er inkluderet i alle sådanne kopier. Du må ikke opkræve nogen for brug af materialet, og du må ikke offentliggøre, duplikere eller på anden måde distribuere materialet til andre uden forudgående tilladelse fra www.grandbazaarist.com. Du må ikke ændre materialet på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra copyright-ejeren. Medmindre det udtrykkeligt er anført i denne juridiske meddelelse, tildeles eller antydes ingen rettigheder eller licenser til materialet eller nogen del deraf. For pressehenvendelser, bedes du kontakte os her.

VAREMÆRKER

Vores varemærker inkluderer (blandt andet) www.grandbazaarist.com navn og logo. Disse varemærker kan bruges eller registreres i mere end et land, og din brug af dette websted giver ikke dig nogen rettigheder til at bruge vores varemærker.

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Eventuelle personlige oplysninger, der gemmes på webstedet, behandles med største omhu. De oplysninger, vi lagrer, vil ikke blive solgt eller brugt til andre formål end at sikre den bedst mulige service. Det vil udelukkende blive brugt til at informere dig om særlige tilbud og andre markedsføringsmuligheder relateret til de forskellige afdelinger af www.grandbazaarist.com. Dine personlige data må kun videregives til tredjepart, når det er nødvendigt at opfylde de ovenfor beskrevne formål. Alle kunder, der betaler med kort, er underlagt valideringskontrol. www.grandbazaarist.com forbeholder sig retten til at forsinke enhver ordre, hvis der er mistanke om svig. Af sikkerhedsmæssige årsager opbevarer vi ingen betalingsoplysninger i vores database.

Cookies

Vi bruger brugen af ​​cookies. Ved at bruge GrandBazaarIst's websted accepterer du brugen af ​​cookies i overensstemmelse med GrandBazaarIst's privatlivspolitik.

De fleste af de interaktive websider på internettet bruger cookies, så vi kan hente brugeroplysninger til hvert besøg. Cookies bruges i nogle områder af vores websted for at aktivere funktionaliteten i dette område og brugervenlighed for de besøgende. Nogle af vores affilierede / reklamepartnere kan også bruge cookies.

Hyperlinking til vores indhold

1- Følgende organisationer kan linke til vores websted uden forudgående skriftlig godkendelse:

1. Regeringskontorer

2. Søgemaskiner;

3. Nyhedsorganisationer;

4. Distributører af online biblioteker, når de lister os i biblioteket, kan linke til vores websted på samme måde som de hyperlink til webstederne for andre børsnoterede virksomheder; og

5. Systemwide akkrediterede virksomheder undtagen at anmode non-profit organisationer, velgørenhedscentre og velgørenhedsindsamlingsgrupper, der muligvis ikke hyperlink til vores websted.

2- Disse organisationer kan muligvis linke til vores startside, til publikationer eller til andre oplysninger om webstedet, så længe linket: (a) ikke på nogen måde er vildledende; (b) indebærer ikke falsk sponsorskib, godkendelse af godkendelse af den forbindende part og dens produkter eller tjenester; og (c) passer inden for rammerne af den linkende parts websted.

3- Vi overvejer og godkender efter vores skøn andre linkanmodninger fra følgende typer organisationer:

1. almindeligt kendte forbruger- og / eller forretningsinformationskilder såsom Chambers of Commerce, American Automobile Association, AARP og Consumers Union;

2. dot.com-communitywebsteder;

3. foreninger eller andre grupper, der repræsenterer velgørenhedsorganisationer, herunder velgørende websteder,

4. distributører af online biblioteker;

5. internetportaler;

6. regnskabs-, advokat- og konsulentfirmaer, hvis primære kunder er virksomheder; og

7. uddannelsesinstitutioner og fagforeninger.

Vi godkender linkanmodninger fra disse organisationer, hvis vi bestemmer, at: (a) linket ikke reflekterer ugunstigt på os eller vores akkrediterede virksomheder (for eksempel fagforeninger eller andre organisationer, der repræsenterer iboende mistænkte forretningsformer, såsom arbejde-at- hjemmemuligheder, må ikke have forbindelse); (b) organisationen ikke har en utilfredsstillende registrering med os; (c) fordelen for os ved synligheden, der er forbundet med hyperlinket, opvejer fraværet af link er i sammenhæng med generel ressourceinformation eller på anden måde er i overensstemmelse med det redaktionelle indhold i et nyhedsbrev eller lignende produkt, der fremmer organisationens mission.

Disse organisationer kan linke til vores startside, til publikationer eller til andre oplysninger om webstedet, så længe linket: (a) ikke på nogen måde er vildledende; (b) indebærer ikke falsk sponsorering, godkendelse eller godkendelse af den linkende part og dets produkter eller tjenester; og (c) passer inden for rammerne af den linkende parts websted.

Hvis du er blandt de organisationer, der er anført i stk. 2 ovenfor og er interesseret i at linke til vores websted, skal du underrette vores virksomhed ved at sende en e-mail til [e-mail beskyttet].

Angiv venligst dit navn, dit organisationsnavn, kontaktoplysninger (f.eks. Et telefonnummer og / eller e-mail-adresse) samt webstedets webadresse, en liste over eventuelle webadresser, som du har til hensigt at linke til vores websted, og en liste over URL (er) på vores websted, som du gerne vil linke til. Lad 2-3 uger få et svar.

Godkendte organisationer kan hyperlink til vores hjemmeside som følger:

1. Ved brug af vores firmanavn; eller

2. Ved brug af den ensartede ressourcelokalisering (webadresse), der er knyttet til; eller

3. Ved anvendelse af enhver anden beskrivelse af vores websted eller materiale, der er knyttet til, giver det mening inden for konteksten og formatet på indholdet på den linkende parts websted.

Ingen brug af GrandBazaarIsts logo eller andre kunstværker vil være tilladt til sammenkobling af en varemærkelicensaftale.

Iframes

Uden forudgående godkendelse og udtrykkelig skriftlig tilladelse, må du ikke oprette rammer omkring vores websider eller bruge andre teknikker, som ændrer på nogen måde den visuelle præsentation eller udseendet af vores websted.

Forbehold af rettigheder

Vi forbeholder os ret til til enhver tid og efter eget skøn at anmode om, at du fjerner alle links eller nogen særlig forbindelse til vores websted. Du accepterer straks at fjerne alle links til vores hjemmeside på en sådan anmodning. Vi forbeholder os også retten til at ændre disse vilkår og betingelser og dens sammenkædning politik til enhver tid. Ved fortsat at linke til vores hjemmeside, accepterer du at være bundet til og overholde disse forbinder vilkår og betingelser.

LINKS

Webstedet kan indeholde links til andre websteder uden for vores rækkevidde. Vi kan ikke holdes ansvarlig for indholds- eller privatlivspolitikker på sådanne websteder.

Fjernelse af links fra vores hjemmeside

Hvis du finder et link på vores websted eller et linket websted, der af en eller anden grund kan kritiseres, kan du kontakte vores virksomhed om dette. Vi vil overveje anmodninger om at fjerne links, men har ingen forpligtelse til at gøre det eller til at svare direkte på dig.

Mens vi bestræber os på at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er korrekte, garanterer vi ikke, at det er fuldstændigt eller nøjagtigt. Vi forpligter os heller ikke til at sikre, at hjemmesiden er tilgængelig, eller at materialet på hjemmesiden holdes ajour.

Indhold Ansvar

Vi har intet ansvar for indhold på din hjemmeside. Du accepterer at skadesløsholde og forsvare os mod alle krav, der udspringer af eller baseret på din hjemmeside. Intet link (r) kan vises på en side på dit websted, eller i enhver sammenhæng, der indeholder indhold eller materialer, der kan tolkes som injurierende, obskønt eller kriminel, eller som krænker, ellers overtræder, eller går ind for krænkelse eller anden overtrædelse af enhver tredjeparts rettigheder.

SALGSBETINGELSER

Ved at afgive en ordre tilbyder du at købe et produkt og underlagt følgende vilkår og betingelser. Alle ordrer er afhængige af tilgængelighed og bekræftelse af ordreprisen. www.grandbazaarist.com garanterer ikke at alle varer inkluderet i www.grandbazaarist.com webshop er på lager på tidspunktet for din ordre. I tilfælde af at en vare ikke er tilgængelig, vil vi kontakte dig.

Forsendelsestider kan variere afhængigt af tilgængeligheden, og eventuelle garantier eller repræsentationer for leveringstider er underlagt eventuelle forsinkelser, der skyldes postforsinkelser eller force majeure, som vi ikke er ansvarlige for. Bemærk, at leveringstiderne under tyrkiske nationale helligdage og opsamlingslanceringer kan være længere end normalt. For at indgå en kontrakt med www.grandbazaarist.com skal du være over 18 år. Vi forbeholder os retten til at afvise enhver anmodning fra dig. Hvis din ordre accepteres, vil vi informere dig via e-mail, og vi vil bekræfte identiteten af ​​den part, som du har indgået aftale med. Dette vil normalt være www.grandbazaarist.com eller kan i nogle tilfælde være en tredjepart. Hvor der er indgået en kontrakt med en tredjepart, handler www.grandbazaarist.com ikke som hverken agent eller hovedmand, og kontrakten indgås mellem dig selv og denne tredjepart og vil være underlagt de salgsbetingelser, som de leverer dig. Når du afgiver en ordre, påtager du dig, at alle detaljer, du giver vores virksomhed, er sande og nøjagtige, og at du har de tilstrækkelige midler til at dække omkostningerne ved varerne. Alle annoncerede priser er underlagt sådanne ændringer.

Når du afgiver en ordre, vil du modtage en bekræftelses-e-mail, der bekræfter modtagelse af din ordre. Selvom vi forsøger at sikre, at alle detaljer, beskrivelser og priser, der vises på dette websted er korrekte, kan der opstå fejl. Hvis vi finder en fejl i prisen på varer, du har bestilt, vil vi informere dig om dette så hurtigt som muligt og give dig muligheden for at bekræfte din ordre til den rigtige pris eller annullere den. Hvis vi ikke kan kontakte dig, behandler vi ordren som annulleret. Hvis du annullerer, og du allerede har betalt for varerne, modtager du en fuld refusion. Hvor det er relevant, er priser inklusive moms. Leveringsomkostninger opkræves derudover; sådanne ekstra gebyrer vises tydeligt, hvor det er relevant og inkluderet i 'Samlede omkostninger'. Forsendelsesgebyrer inkluderer ikke importgebyrer, der kan opkræves af dit opholdsland, når pakken når dit destinationsland.

Tjenesten kan indeholde typografiske fejl eller andre fejl eller unøjagtigheder og er muligvis ikke komplet eller aktuel. Vi forbeholder os derfor retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller mangler og til enhver tid at ændre eller opdatere oplysninger uden forudgående varsel. Vi forbeholder os retten til at nægte at udfylde ordrer, som du kan placere, baseret på oplysninger om Tjenesten, der kan indeholde fejl eller unøjagtigheder, herunder uden begrænsning fejl, unøjagtigheder eller forældede oplysninger om priser, forsendelse, betalingsbetingelser, eller returpolitikker.

FORCE MAJEURE

I tilfælde af Force Majeure vil www.grandbazaarist.com's forpligtelser blive suspenderet. Kontrakten mellem dig og www.grandbazaarist.com kan i sådanne tilfælde helt eller delvis opsiges af dig selv eller af www.grandbazaarist.com. En Force Majeure er begivenhed med krig, borgerkrig, revolution, oprør, statslige foranstaltninger, strejke, lockout, blokering, fiasko af elektricitet, telefon- eller internettjeneste, naturkatastrofer eller lignende begivenheder. Under sådanne omstændigheder vil www.grandbazaarist.com sigte mod at løse alle problemer rettidigt.

Bruger Kommentarer

1- Denne aftale begynder på datoen her.

2- Visse dele af dette websted giver brugerne mulighed for at sende og udveksle meninger, information, materiale og data ('Kommentarer') på områder af webstedet. GrandBazaarIst screener ikke, redigerer, offentliggør ikke eller gennemgår kommentarer, inden de vises på webstedet, og kommentarer afspejler ikke synspunkter eller udtalelser fraGrandBazaarIst, dets agenter eller tilknyttede selskaber. Kommentarer afspejler synspunktet og udtalelsen fra den person, der poster en sådan opfattelse eller mening. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende love, er GrandBazaarist ikke ansvarlig for eller ansvarlig for kommentarerne eller for eventuelle tabsomkostninger, ansvar, skader eller udgifter, der er forårsaget og eller lidt som et resultat af enhver brug af og / eller udstationering og / eller udseende af Kommentarer til dette websted.

3- GrandBazaarIstreserves retten til at overvåge alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer, som den anser for at være upassende, stødende eller på anden måde i strid med disse vilkår og betingelser

4- Du garanterer og repræsenterer at:

1. Du har ret til at sende kommentarerne på vores websted og har alle nødvendige licenser og samtykke hertil;

2. Kommentarerne krænker ikke intellektuel ejendomsret, herunder uden begrænsning ophavsret, patent eller varemærke eller anden ejendomsret fra tredjepart;

3. Kommentarerne indeholder ikke ærekrænkende, injurierende, fornærmende, usømmelig eller på anden måde ulovligt materiale eller materiale, der er en invasion af privatlivets fred

4. Kommentarerne bruges ikke til at anmode om eller reklamere for forretning eller tilpasset eller præsentere kommercielle aktiviteter eller ulovlig aktivitet.

5- Du giver herved GrandBazaarIst en ikke-eksklusiv royaltyfri licens til at bruge, gengive, redigere og autorisere andre til at bruge, gengive og redigere dine kommentarer i enhver form, formater eller medier.

Ansvarsfraskrivelse

I det omfang gældende lov tillader det, udelukker vi alle erklæringer, garantier og betingelser for vores hjemmeside og brugen af ​​dette websted (herunder, uden begrænsning, nogen underforståede garantier ved lov i forbindelse med en tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formålet og / eller brug af rimelig omhu og dygtighed). Intet i denne ansvarsfraskrivelse vil:

begrænse eller udelukke vores eller jeres ansvar for død eller personskade som følge af forsømmelighed;

begrænse eller udelukke vores eller dit ansvar for bedrageri eller svigagtig vildledning;

begrænse nogen af ​​vores eller dine forpligtelser på nogen måde, der ikke er tilladt i henhold til gældende lov; eller ekskludere noget af vores eller dine forpligtelser, der måske ikke udelukkes i henhold til gældende lov.

Ansvarsbegrænsninger og eksklusioner, der er anført i dette afsnit og andre steder i denne ansvarsfraskrivelse: (a) er underlagt det foregående afsnit; og (b) styre alle forpligtelser, der opstår i henhold til ansvarsfraskrivelsen eller i relation til genstanden for denne ansvarsfraskrivelse, herunder forpligtelser, der opstår i kontrakt, i erstatning (herunder forsømmelse) og for overtrædelse af lovpligtig told.

I det omfang webstedet og informationerne og tjenesterne på webstedet leveres gratis, er vi ikke ansvarlige for tab eller skade af nogen art

Kredit- og kontaktoplysninger

Denne vilkår og betingelser side blev oprettet på termsandconditionstemplate.com generator. Hvis du har spørgsmål vedrørende nogle af vores vilkår, bedes du kontakte vores firma.

GÆLDENDE LOV

Betingelserne for brug overholdes i overensstemmelse med tyrkisk lov, og de tyrkiske domstole har eksklusiv jurisdiktion for enhver tvist i henhold til denne aftale. Lovgivningen i kundens land kan afvige fra tyrkiske love, og der kan være yderligere juridiske krav til at bruge dette websted. Du skal overholde alle gældende lokale og internationale love og regler vedrørende din brug af vores websted.