Welkom bij GrandBazaarist.com

 

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van GrandBazaarIst.

GRANDBAZAAARIST INC.

2186 JACKSON KELLER RD STE 1185 SAN ANTONIO TX 78213

GrandBazaarIst LTD

Hobyar Mh. Fndıkcı Remzi Sk. No:5 602 Fatih istanbul 34112

Bij toegang tot deze website gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van GrandBazaarIst niet gebruiken als u niet alle voorwaarden op deze pagina accepteert.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en enige of alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het Bedrijf accepteert. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "ons" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door formele vergaderingen van bepaalde duur, of op een andere manier, met het uitdrukkelijke doel de De behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de door de onderneming vermelde diensten / producten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Turkije. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, worden als uitwisselbaar beschouwd en daarom als verwijzend ernaar.

ALGEMEEN

Toegang tot en gebruik van deze website en de producten en diensten die beschikbaar zijn via deze website (gezamenlijk de 'services') zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, bepalingen en mededelingen (de 'servicevoorwaarden'). Door de Services te gebruiken, gaat u akkoord met alle Servicevoorwaarden, die van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerkt.

U dient deze pagina regelmatig te controleren om kennis te nemen van eventuele wijzigingen in de Servicevoorwaarden. Toegang tot deze website is op tijdelijke basis toegestaan ​​en wij behouden ons het recht voor om de diensten in te trekken of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk als deze website om welke reden dan ook op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige of alle delen van deze website beperken.

Deze website kan ook links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door www.grandbazaarist.com heeft geen controle over de Gelinkte Sites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Uw gebruik van de gekoppelde sites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en service die op elke dergelijke site staat.

GrandBazaarIst kan niet beloven dat de inhoud van de site te allen tijde vrij is van onnauwkeurigheden of typefouten. We kunnen ook niet garanderen dat alle informatie actueel is. www.grandbazaarist.com kan de inhoud van de site op elk moment wijzigen. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de site of het feit dat we de site niet kunnen gebruiken. www.grandbazaarist.com kan geen probleemloze, ononderbroken en veilige toegang tot de site garanderen.

Vergunningen

Tenzij anders vermeld, bezitten GrandBazaarIst en / of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op GrandBazaarIst. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt pagina's bekijken en / of afdrukken vanaf https://www.grandbazaarist.com voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag niet:

1- Publiceer materiaal van https://www.grandbazaarist.com

2- Verkoop, verhuur of sublicentie van materiaal van https://www.grandbazaarist.com

3- Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van https://www.grandbazaarist.com

Herdistribueer inhoud van GrandBazaarIst (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

BEPERKTE GARANTIES

1- Ons bedrijf biedt geen garantie of vertegenwoordiging:

(A) de volledigheid of juistheid van de gepubliceerde informatie op onze website;

(B) dat het materiaal op de website up-to-date; of

(c) dat de website of enige dienst op de website beschikbaar zal blijven.

2- We behouden ons het recht voor om een ​​of meer van onze websitediensten te beëindigen of te wijzigen, en om te stoppen met het publiceren van onze website, op elk gewenst moment naar eigen goeddunken zonder kennisgeving of uitleg; en behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden, hebt u geen recht op enige compensatie of andere betaling bij het stopzetten of wijzigen van websitediensten of als we stoppen met het publiceren van de website.

3- Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen en garanties met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden, onze website en het gebruik van onze website uit.

BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

1- Niets in deze algemene voorwaarden zal:

(a) aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;

(b) het beperken of uitsluiten van enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

(c) aansprakelijkheid te beperken op een manier die volgens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan; of

(d) sluit alle aansprakelijkheden uit die niet mogen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die elders in deze voorwaarden en bepalingen zijn vastgelegd, zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of die betrekking hebben op het onderwerp van deze algemene voorwaarden, waaronder aansprakelijkheid voortvloeiend uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van wettelijke plichten, behalve voor zover uitdrukkelijk anders bepaald in deze algemene voorwaarden.

2- Voor zover onze website en de informatie en diensten op onze website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

3- Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verliezen die voortvloeien uit een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.

4- Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot zakelijke verliezen, inclusief (zonder beperking) verlies van of schade aan winst, inkomsten, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, zaken, contracten, commerciële kansen of goodwill.

5- Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verlies of corruptie van gegevens, databases of software.

6- Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot speciale, indirecte of gevolgschade

U aanvaardt dat we er belang bij het beperken van de persoonlijke aansprakelijkheid van onze officieren en medewerkers en, gelet op die u interesseren, u erkent dat wij een naamloze entiteit; gaat u ermee akkoord dat u een claim niet persoonlijk zal brengen tegen onze functionarissen of medewerkers ten aanzien van alle verliezen die u lijdt in verband met de website of deze voorwaarden (dit zal niet, natuurlijk, beperken of uitsluiten van de aansprakelijkheid van de naamloze entiteit zelf voor het handelen en nalaten van onze officieren en werknemers).

VERBOD

U mag deze website niet misbruiken. U zult niet: een misdrijf plegen of aanmoedigen; een virus, trojan, worm, logische bom overdragen of verspreiden of ander materiaal plaatsen dat schadelijk, technologisch schadelijk, in strijd met vertrouwen of op enige wijze aanstootgevend of obsceen is; elk aspect van de Service hacken; corrupte gegevens; ergernis veroorzaken bij andere gebruikers; inbreuk maken op de rechten van een ander; ongevraagd reclame- of promotiemateriaal verzenden, gewoonlijk "spam" genoemd; of proberen de prestaties of functionaliteit van computerfaciliteiten van of via deze website te beïnvloeden. Het overtreden van deze bepaling zou een strafbaar feit vormen. www.grandbazaarist.com zal dergelijke inbreuken melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en uw identiteit aan hen bekendmaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van deze website of voor het downloaden van materiaal dat erop is geplaatst of op een website die eraan is gekoppeld.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van deze website of bij het downloaden van materiaal dat erop is gepost, of op een website die hieraan is gekoppeld.

AANKONDIGING VAN COPYRIGHT TOESTEMMING

Auteursrecht op de documenten op deze site (inclusief, zonder beperking, de handelsmerken van www.grandbazaarist.com, logo's, afbeeldingen, tekst, foto's, ontwerpen, pictogrammen, afbeeldingen, gegevens en software) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan www.grandbazaarist.com en zijn gelieerde ondernemingen. U bent gemachtigd om dit materiaal alleen te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. U mag kopieën van dit materiaal downloaden, afdrukken en opslaan voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat deze Copyright-toestemmingskennisgeving in al dergelijke kopieën is opgenomen. U mag niemand kosten in rekening brengen voor het gebruik van het materiaal en u mag het materiaal niet publiceren, dupliceren of anderszins distribueren aan anderen zonder voorafgaande toestemming van www.grandbazaarist.com. U mag het materiaal op geen enkele manier wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze juridische kennisgeving, worden geen rechten of licenties op het materiaal of een deel daarvan verleend of geïmpliceerd. Voor persvragen kunt u hier contact met ons opnemen.

HANDELSMERKEN

Onze handelsmerken omvatten (onder andere) de naam en het logo van www.grandbazaarist.com. Deze handelsmerken kunnen in meer dan één land worden gebruikt of geregistreerd en uw gebruik van deze website geeft u geen enkel recht om onze handelsmerken te gebruiken.

PRIVACYBELEID

Alle persoonlijke informatie die op de site wordt opgeslagen, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De informatie die we opslaan, wordt niet verkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan het garanderen van de best mogelijke service. Het zal uitsluitend worden gebruikt om u te informeren over speciale aanbiedingen en andere marketingmogelijkheden met betrekking tot de verschillende afdelingen van www.grandbazaarist.com. Uw persoonlijke gegevens mogen alleen aan derden worden doorgegeven wanneer dit nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen. Alle klanten die met een kaart betalen, zijn onderworpen aan validatiecontroles. www.grandbazaarist.com behoudt zich het recht voor om elke bestelling uit te stellen als fraude wordt vermoed. Om veiligheidsredenen slaan we geen betalingsinformatie op in onze database.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door de website van GrandBazaarIst te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van GrandBazaarIst.

De meeste interactieve webpagina's van vandaag gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek te halen. Cookies worden gebruikt in sommige gebieden van onze site om de functionaliteit van dit gebied en gebruiksgemak te maken voor degenen die een bezoek brengen. Sommige van onze affiliate / reclame partners kunnen ook cookies gebruiken.

Hyperlinks naar onze Content

1- De volgende organisaties kunnen linken naar onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

1. overheidsinstellingen;

2. Zoekmachines;

3. Nieuwsorganisaties;

4. Online directory-distributeurs kunnen, wanneer zij ons in de directory vermelden, op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en

5. Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, behalve het vragen van non-profitorganisaties, winkelcentra voor liefdadigheidsinstellingen en fondsenwervende liefdadigheidsgroepen die niet naar onze website mogen linken.

2- Deze organisaties mogen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) houdt niet valselijk een sponsorschap, goedkeuring of goedkeuring in van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past in de context van de site van de verbindende partij.

3- We kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

1. algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven, zoals de Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumentenbond;

2. dot.com community-sites;

3. verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen, waaronder sites voor het geven van goede doelen,

4. online directory-distributeurs;

5. internetportalen;

6. accountants-, advocaten- en adviesbureaus waarvan de voornaamste klanten ondernemingen zijn; en

7. onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We zullen koppelingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de link niet nadelig uitwerkt op ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten bedrijven vertegenwoordigen, zoals work-at- home kansen, is niet toegestaan ​​om te linken); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid die verband houdt met de hyperlink zwaarder weegt dan de afwezigheid van een link in de context van algemene informatie over hulpbronnen of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of soortgelijk product ter bevordering van de missie van de organisatie.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) houdt niet valselijk sponsoring, goedkeuring of goedkeuring in van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past in de context van de site van de verbindende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, moet u ons bedrijf hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@www.grandbazaarist.com.

Vermeld uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-mailadres) en de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken, en een lijst met de URL ('s) op onze site waarnaar u wilt linken. Sta 2-3 weken toe voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt hyperlink naar onze website:

1. Door gebruik van onze bedrijfsnaam; of

2. Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of

3. Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal waarnaar wordt gelinkt, is dit logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij.

Het gebruik van het logo of andere illustraties van GrandBazaarIst is niet toegestaan ​​voor koppelingen zonder een licentieovereenkomst voor handelsmerken.

Iframes

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, kunt u geen frames rond onze webpagina's te maken of gebruik maken van andere technieken die tot enige wijziging van de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde en naar eigen goeddunken te vragen dat u alle koppelingen of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om onmiddellijk te verwijderen alle links naar onze website op een dergelijk verzoek. Wij behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en de koppeling van het beleid te wijzigen op elk gewenst moment. Door te blijven om te linken naar onze website, stemt u in gebonden te zijn en zich houden aan deze koppelen voorwaarden.

LINKS

De site kan links bevatten naar andere websites buiten ons bereik. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor inhouds- of privacybeleid van dergelijke sites.

Verwijdering van links op onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact opnemen met ons bedrijf. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we niet garanderen dat het volledig of juist is; noch zetten we ons in om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Content Aansprakelijkheid

Wij zullen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige inhoud die op uw website te hebben. U gaat ermee akkoord en verdedigen ons tegen alle vorderingen die voortvloeien uit of op basis van uw website. Geen link (s) kan worden weergegeven op elke pagina op uw website of in enig verband met de inhoud of materialen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt, anders schendt, of bepleit de inbreuk of andere schending van elke de rechten van derden.

VERKOOPVOORWAARDEN

Door een bestelling te plaatsen, biedt u aan om een ​​product te kopen en onder de volgende voorwaarden. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en bevestiging van de bestelprijs. www.grandbazaarist.com kan niet garanderen dat alle artikelen in de webshop van www.grandbazaarist.com op het moment van uw bestelling op voorraad zijn. In het geval dat een artikel niet beschikbaar is, nemen wij contact met u op.

Verzendtijden kunnen variëren afhankelijk van beschikbaarheid en eventuele garanties of verklaringen met betrekking tot levertijden zijn onderhevig aan vertragingen als gevolg van postvertragingen of overmacht waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Houd er rekening mee dat tijdens Turkse nationale feestdagen en lanceringen van afleveringen de levertijden langer kunnen zijn dan normaal. Om een ​​contract met www.grandbazaarist.com aan te gaan, moet u ouder zijn dan 18 jaar. We behouden het recht om elk verzoek van u te weigeren. Als uw bestelling wordt geaccepteerd, informeren wij u per e-mail en bevestigen wij de identiteit van de partij waarmee u een contract heeft gesloten. Dit is meestal www.grandbazaarist.com of kan in sommige gevallen een derde partij zijn. Wanneer een contract wordt gesloten met een derde, treedt www.grandbazaarist.com niet op als agent of opdrachtgever en het contract wordt gesloten tussen u en die derde partij en is onderworpen aan de verkoopvoorwaarden die zij aan u leveren. Wanneer u een bestelling plaatst, verbindt u zich ertoe dat alle gegevens die u aan ons bedrijf verstrekt, waar en nauwkeurig zijn en dat u over voldoende middelen beschikt om de kosten van de goederen te dekken. Alle geadverteerde prijzen zijn onderhevig aan dergelijke wijzigingen.

Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling. Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen op deze website correct zijn, kunnen er fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van de goederen die u hebt besteld, zullen wij u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of deze te annuleren. Als we geen contact met u kunnen opnemen, behandelen we de bestelling als geannuleerd. Als je annuleert en je hebt al voor de goederen betaald, ontvang je een volledige terugbetaling. Waar van toepassing, zijn prijzen inclusief btw. Bezorgkosten worden bovendien in rekening gebracht; dergelijke extra kosten worden waar van toepassing duidelijk weergegeven en opgenomen in de 'Totale kosten'. Verzendkosten zijn exclusief importkosten die in rekening kunnen worden gebracht door uw woonland wanneer het pakket uw land van bestemming bereikt.

De Service kan typografische fouten of andere fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. We behouden ons daarom het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. We behouden ons het recht voor om bestellingen die u plaatst te weigeren op basis van informatie op de Service die fouten of onnauwkeurigheden kan bevatten, inclusief, maar niet beperkt tot fouten, onnauwkeurigheden of verouderde informatie met betrekking tot prijzen, verzending, betalingsvoorwaarden, of retourbeleid.

OVERMACHT

In geval van overmacht worden de verplichtingen van www.grandbazaarist.com opgeschort. Het contract tussen u en www.grandbazaarist.com kan in dergelijke gevallen geheel of gedeeltelijk door uzelf of door www.grandbazaarist.com worden beëindigd. Overmacht is het geval van oorlog, burgeroorlog, revolutie, oproer, overheidsmaatregelen, staking, lock-out, verstopping, stroomuitval, telefoon- of internetdienst, natuurrampen of soortgelijke gebeurtenissen. Onder dergelijke omstandigheden zal www.grandbazaarist.com ernaar streven alle problemen tijdig op te lossen.

user Comments

1- Deze Overeenkomst begint op de datum hier.

 

2- Bepaalde delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materiaal en gegevens ('Opmerkingen') op delen van de website te plaatsen en uit te wisselen. GrandBazaarIst screent, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen opmerkingen voorafgaand aan hun verschijning op de website en opmerkingen weerspiegelen niet de meningen of meningen van GrandBazaarIst, zijn agenten of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen geven de mening en mening weer van de persoon die een dergelijke mening of mening plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is GrandBazaarist niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de opmerkingen of voor eventuele verlieskosten, aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en of geleden als gevolg van enig gebruik van en / of het plaatsen van en / of het verschijnen van de Reacties op deze website.

3- GrandBazaarIstres behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die zij naar eigen goeddunken ongepast, aanstootgevend of anderszins in strijd met deze algemene voorwaarden acht.

4- U garandeert en verklaart dat:

1. U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en over alle benodigde licenties en toestemmingen te beschikken;

2. De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken of andere eigendomsrechten van derden;

3. De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal of materiaal dat inbreuk maakt op de privacy

4. De opmerkingen worden niet gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

5- U verleent hierbij aan GrandBazaarIst een niet-exclusieve royaltyvrije licentie om anderen te gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan ​​op grond van toepasselijk recht, uitsluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website (inclusief, zonder beperking, alle garanties geïmpliceerd door de wet met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;

beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of bedrog;

onze of uw verplichtingen beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of onze of uw verplichtingen uitsluiten die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) gelden alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contracten, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en wegens schending van wettelijke plichten.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook

Krediet- en contactinformatie

Deze pagina Voorwaarden en condities is gemaakt op termsandconditionstemplate.com generator. Neem contact op met ons bedrijf als u vragen heeft over onze voorwaarden.

TOEPASSELIJK RECHT

De gebruiksvoorwaarden zijn in overeenstemming met de Turkse wetgeving en de Turkse rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor elk geschil onder deze overeenkomst. De wetten van het land van de klant kunnen verschillen van de Turkse wetgeving en er kunnen aanvullende wettelijke vereisten zijn om deze website te gebruiken. U moet voldoen aan alle toepasselijke lokale en internationale wetten en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van onze website.