Dobrodošli na GrandBazaarist.com

Ti pogoji opisujejo pravila in predpise za uporabo spletnega mesta GrandBazaarIst.

GrandBazaarIst se nahaja na:

Fatih Istanbul

34000, Turčija

Z dostopom do tega spletnega mesta predvidevamo, da v celoti sprejemate te pogoje. Ne uporabljajte spletnega mesta GrandBazaarIst, če ne sprejmete vseh pogojev, navedenih na tej strani.

Naslednja terminologija velja za te pogoje in določila, izjavo o zasebnosti in obvestilo o omejitvi odgovornosti ter vse ali vse sporazume: »Stranka«, »vi« in »vaš« se nanaša na vas, osebo, ki dostopa do te spletne strani in sprejema družbene pogoje in pogoje. "Podjetje", "Sebi", "Mi", "Naši" in "Nas" se nanašajo na naše podjetje. "Stranka", "pogodbenice" ali "nas" se nanašajo tako na stranko kot na nas same, bodisi na stranko bodisi na nas same. Vsi pogoji se nanašajo na ponudbo, sprejem in upoštevanje plačila, potrebnega za izvedbo postopka naše pomoči stranki na najustreznejši način, bodisi z uradnimi sestanki za določen čas ali na kakršen koli drug način, za izrecni namen srečanja z Naročnikove potrebe v zvezi z zagotavljanjem navedenih storitev / izdelkov družbe v skladu s turško veljavno zakonodajo in z njo. Vsaka uporaba zgoraj omenjene terminologije ali drugih besed v ednini, množini, velikih začetnicah in / ali on / ona ali oni se šteje za zamenljivo in se torej nanaša na isto.

SPLOŠNO

Za dostop do in uporabo te spletne strani ter izdelke in storitve, ki so na voljo na tej spletni strani (skupaj "Storitve"), veljajo naslednji pogoji, določila in obvestila ("Pogoji storitve"). Z uporabo storitev soglašate z vsemi pogoji storitve, ki jih lahko občasno posodabljamo.

To stran morate redno preverjati, če želite obvestiti o morebitnih spremembah Pogojev storitve. Začasno je dostopen do tega spletnega mesta in pridržujemo si pravico, da brez predhodnega obvestila umaknemo ali spremenimo storitve. Ne bomo odgovorni, če iz katerega koli razloga ta spletna stran ni na voljo kadar koli ali za katero koli obdobje. Občasno lahko omejimo dostop do nekaterih ali vseh delov tega spletnega mesta.

Ta spletna stran lahko vsebuje tudi povezave do drugih spletnih strani, ki jih ne upravlja www.grandbazaarist.com nima nadzora nad povezanimi spletnimi mesti in ne prevzema odgovornosti zanje ali za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi vaše uporabe le-teh. Za vašo uporabo povezanih spletnih mest bodo veljali pogoji uporabe in storitve, ki jih vsebuje vsako takšno spletno mesto.

GrandBazaarIst ne more obljubiti, da bo vsebina spletnega mesta ves čas brez netočnosti ali tipografskih napak. Prav tako ne moremo zagotoviti, da so vse informacije posodobljene. www.grandbazaarist.com lahko kadar koli spremeni vsebino spletnega mesta. Ne odgovarjamo za škodo, ki je nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali zaradi tega ne moremo uporabljati spletnega mesta. www.grandbazaarist.com ne more zagotoviti brez težav, neprekinjenega in varnega dostopa do spletnega mesta.

licenca

Če ni drugače navedeno, GrandBazaarIst in / ali dajalci licence posedujejo pravice intelektualne lastnine za ves material na GrandBazaarIst. Vse pravice intelektualne lastnine so pridržane. Strani si lahko ogledate in / ali jih natisnete z https://www.grandbazaarist.com za svojo osebno uporabo, ob upoštevanju omejitev, določenih v teh pogojih.

Ne smete:

1. Objavite gradivo s spletnega mesta https://www.grandbazaarist.com

2- Prodaja, izposoja ali podlicenciranje materiala s spletnega mesta https://www.grandbazaarist.com

3- Razmnožite, podvojite ali kopirajte gradivo s https://www.grandbazaarist.com

Prerazporedite vsebino iz GrandBazaarIst (razen če je vsebina posebej izdelana za ponovno distribucijo).

OMEJENE GARANCIJE

1- Naše podjetje ne jamči in ne zastopa:

(a) popolnost ali točnost informacij, objavljenih na našem spletnem mestu;

(b) da je gradivo na spletnem mestu posodobljeno; ali

(c) da bo spletno mesto ali katera koli storitev na spletnem mestu ostala na voljo.

2- Pridržujemo si pravico do prekinitve ali spremembe katere koli ali vseh naših storitev na spletnem mestu in kadar koli po lastni presoji, brez predhodnega obvestila ali obrazložitve, prenehati objavljati naše spletno mesto; in razen, če je v teh pogojih in pogojih izrecno drugače določeno, ne boste upravičeni do nobene odškodnine ali drugega plačila ob ukinitvi ali spremembi katere koli spletne strani ali če prenehamo objavljati spletno mesto.

3- V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, izključujemo vsa zastopanja in garancije v zvezi s predmetom teh pogojev, našo spletno stranjo in uporabo naše spletne strani.

OMEJITVE IN IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI

1- Nič v teh pogojih in določilih:

(a) omejiti ali izključiti kakršno koli odgovornost za smrt ali telesno poškodbo, ki je posledica malomarnosti;

(b) omejiti ali izključiti kakršno koli odgovornost za goljufijo ali lažno napačno predstavitev;

(c) na kakršen koli način omejiti vse obveznosti, ki po veljavni zakonodaji niso dovoljene; ali

(d) izključi vse obveznosti, ki jih po veljavni zakonodaji ni mogoče izključiti.

Omejitve in izključitve odgovornosti, določene drugje v teh pogojih, urejajo vse obveznosti, ki izhajajo iz teh pogojev ali se nanašajo na predmet teh pogojev, vključno s pogodbenimi obveznostmi, ki izhajajo iz delikta (vključno z malomarnostjo) in za kršitev zakonske dajatve, razen v kolikor je v teh pogojih drugače določeno drugače.

2–XNUMX V kolikor so naše spletno mesto ter informacije in storitve na naši spletni strani na voljo brezplačno, ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo kakršne koli narave.

3- Ne bomo odgovorni za kakršne koli izgube, ki izhajajo iz katerega koli dogodka ali dogodkov, ki niso pod našim razumnim nadzorom.

4- Ne bomo odgovorni za kakršne koli poslovne izgube, vključno z (brez omejitve) izgubo ali škodo dobička, dohodka, prihodka, uporabe, proizvodnje, pričakovanih prihrankov, poslov, pogodb, poslovnih priložnosti ali dobrega imena.

5- Ne bomo vam odgovarjali za kakršno koli izgubo ali poškodovanje kakršnih koli podatkov, baz podatkov ali programske opreme.

6- Ne bomo odgovorni za kakršno koli posebno, posredno ali posledično izgubo ali škodo

Sprejemate, da nas zanima omejevanje osebne odgovornosti naših uslužbencev in zaposlenih in ob upoštevanju tega interesa potrjujete, da smo oseba z omejeno odgovornostjo; se strinjate, da osebnih zahtevkov proti našim uradnikom ali zaposlenim ne boste vložili v zvezi s kakršnimi koli izgubami, ki jih utrpite v zvezi s spletno stranjo ali s temi pogoji (to seveda ne bo omejilo ali izključilo odgovornosti subjekta z omejeno odgovornostjo sama za dejanja in opustitve naših častnikov in zaposlenih).

PREPOVED

Te spletne strani ne smete zlorabljati. Ne boste: zagrešili ali spodbujali kaznivega dejanja; prenašajo ali širijo virus, trojanec, črv, logično bombo ali objavljajo kateri koli drug material, ki je zlonameren, tehnološko škodljiv, s kršitvijo zaupanja ali kakorkoli žaljiv ali nespodoben; vdirati v kateri koli vidik storitve; poškodovani podatki; povzročajo motnje drugim uporabnikom; kršijo pravice lastniških pravic katere koli druge osebe; pošljite kakršno koli nezaželeno oglaševalsko ali promocijsko gradivo, ki ga običajno imenujemo "nezaželena pošta"; ali poskušajo vplivati ​​na delovanje ali funkcionalnost katere koli računalniške opreme ali dostopa do tega spletnega mesta. Kršitev te določbe bi pomenila kaznivo dejanje. www.grandbazaarist.com bo o vsaki takšni kršitvi prijavil ustreznim organom pregona in jim razkril vašo identiteto. Ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo povzroči porazdeljen napad za zavrnitev storitve, virusi ali drug tehnološko škodljiv material, ki lahko okuži vašo računalniško opremo, računalniške programe, podatke ali drug zaščiten material zaradi vaše uporabe tega spletnega mesta ali na vaš prenos katerega koli gradiva, objavljenega na njem, ali na katero koli spletno mesto, povezano z njim.

Ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki jo povzroči porazdeljen napad za zavrnitev storitve, virusi ali drug tehnološko škodljiv material, ki lahko okuži vašo računalniško opremo, računalniške programe, podatke ali drug zaščiten material zaradi vaše uporabe tega spletnega mesta ali na vaš prenos katerega koli gradiva, objavljenega na njem, ali na katero koli spletno mesto, povezano z njim.

OBVESTILO o dovoljenju za avtorske pravice

Avtorske pravice v dokumentih, ki so na voljo na tem spletnem mestu (vključno z neomejenimi blagovnimi znamkami www.grandbazaarist.com, logotipi, grafike, besedila, fotografije, dizajna, ikon, slik, podatkov in programske opreme) so last ali z licenco za www.grandbazaarist.com in njegovih podružnic. To gradivo lahko uporabljate samo za osebne, nekomercialne namene. Kopije tega gradiva lahko prenesete, natisnete in shranite za svojo osebno, nekomercialno uporabo, pod pogojem, da je to obvestilo o dovoljenju za avtorske pravice vključeno v vse take kopije. Nikomur ne smete zaračunati uporabe materiala in ne smete objavljati, razmnoževati ali kako drugače distribuirati materiala drugim brez predhodnega soglasja www.grandbazaarist.com. Brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic gradiva ne smete na kakršen koli način spreminjati. Razen, kot je izrecno navedeno v tem pravnem obvestilu, se nobene pravice ali licence do gradiva ali katerega koli dela tega gradiva ne smejo podeljevati ali nanašati. Za tiskovna vprašanja nas kontaktirajte tukaj.

TRGOVINE

Naše blagovne znamke med drugim vključujejo www.grandbazaarist.com ime in logotip. Te blagovne znamke se lahko uporabljajo ali registrirajo v več kot eni državi in ​​vaša uporaba tega spletnega mesta vam ne daje nobenih pravic za uporabo naših blagovnih znamk.

POLITIKA ZASEBNOSTI

Z vsemi osebnimi podatki, shranjenimi na spletnem mestu, bomo ravnali zelo previdno. Informacije, ki jih hranimo, ne bomo prodali ali uporabili v nobene druge namene, razen za zagotavljanje najboljše možne storitve. Uporablja se samo za obveščanje o posebnih ponudbah in drugih tržnih priložnostih, povezanih z različnimi oddelki www.grandbazaarist.com. Vaši osebni podatki se lahko razkrijejo tretjim osebam le, kadar je to potrebno za izpolnitev zgoraj opisanih namenov. Vse stranke, ki plačujejo s kartico, so predmet preverjanja veljavnosti. www.grandbazaarist.com si pridržuje pravico, da prekine vsako naročilo, če obstaja sum goljufije. Iz varnostnih razlogov v naši bazi podatkov ne shranjujemo nobenih plačilnih podatkov.

Piškotki

Zaposlujemo pri uporabi piškotkov. Z uporabo spletnega mesta GrandBazaarIst soglašate z uporabo piškotkov v skladu s politiko zasebnosti GrandBazaarIst.

Večina sodobnih interaktivnih spletnih strani uporablja piškotke, s katerimi lahko pridobimo podrobnosti o uporabniku za vsak obisk. Piškotki se uporabljajo na nekaterih področjih našega spletnega mesta, da omogočijo funkcionalnost tega območja in enostavnost uporabe za tiste, ki jih obiskujejo. Nekateri naši partnerski / oglaševalski partnerji lahko uporabljajo tudi piškotke.

Hiperpovezava z našo vsebino

1- Naslednje organizacije se lahko brez predhodnega pisnega dovoljenja nanašajo na naše spletno mesto:

1. vladne agencije;

2. Iskalniki;

3. novinarske organizacije;

4. Spletni distributerji distributerjev, ko nas navedejo v imeniku, se lahko na naše spletno mesto povežejo enako kot hiperpovezave do spletnih mest drugih naštetih podjetij; in

5. Podjetja, ki so akreditirana po vsem svetu, razen zbiranja neprofitnih organizacij, dobrodelnih nakupovalnih središč in dobrodelnih skupin za zbiranje sredstev, ki morda niso hiperpovezave do naše spletne strani.

2- Te organizacije se lahko povezujejo na našo domačo stran, publikacije ali druge informacije na spletnem mestu, če povezava: (a) nikakor ni zavajajoča; (b) lažno ne pomeni sponzorske ladje, odobritve ali odobritve stranke, ki je povezana, in njenih izdelkov ali storitev; in (c) se prilega kontekstu spletnega mesta stranke, ki ga povezuje.

3- Po lastni presoji lahko razmislimo in odobrimo druge zahteve za povezave iz naslednjih vrst organizacij:

1. splošno znani viri potrošnikov in / ali poslovnih informacij, kot so gospodarske zbornice, Ameriška avtomobilska zveza, AARP in potrošniška unija;

2. spletna mesta dot.com;

3. združenja ali druge skupine, ki zastopajo dobrodelne organizacije, vključno z dobrodelnimi organizacijami,

4. spletni distributerji distributerjev;

5. internetni portali;

6. računovodskih, pravnih in svetovalnih podjetij, katerih primarne stranke so podjetja; in

7. izobraževalne ustanove in trgovska združenja.

Zahteve za povezave teh organizacij bomo odobrile, če ugotovimo, da: (a) povezava ne bi odražala negativno na nas ali naša akreditirana podjetja (na primer trgovinska združenja ali druge organizacije, ki predstavljajo sumljive vrste poslovanja, kot so delovna mesta, domače priložnosti se ne smejo povezati); (b) organizacija nima nezadovoljivih izkušenj z nami; (c) korist od nas zaradi prepoznavnosti, povezane s hiperpovezavo, odtehta odsotnost povezave v okviru splošnih informacij o virih ali je drugače skladna z uredniško vsebino v biltenu ali podobnem izdelku, ki pospešuje poslanstvo organizacije.

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, publikacijami ali drugimi informacijami na spletnem mestu, če povezava: (a) nikakor ni zavajajoča; (b) ne pomeni napačno sponzoriranja, odobritve ali odobritve strani, ki je povezana, in njenih izdelkov ali storitev; in (c) se prilega kontekstu spletnega mesta stranke, ki ga povezuje.

Če spadate med organizacije, naštete v odstavku 2 zgoraj, in vas zanima povezava do našega spletnega mesta, morate o tem obvestiti naše podjetje, tako da pošljete e-pošto na info@grandbazaarist.com.

Vključite svoje ime, ime organizacije, kontaktne podatke (na primer telefonsko številko in / ali e-poštni naslov), pa tudi URL svojega spletnega mesta, seznam vseh URL-jev, s katerih se nameravate povezati do našega spletnega mesta, in seznam URL-jev na našem spletnem mestu, na katere želite povezati. Za odziv pustite 2-3 tedne.

Odobrene organizacije lahko povezujejo na naše spletno mesto tako:

1. z imenom našega podjetja; ali

2. z uporabo enotnega lokatorja virov (spletnega naslova), ki je povezan s; ali

3. Z uporabo katerega koli drugega opisa našega spletnega mesta ali materiala, ki je s tem povezan, je smiselno v okviru in obliki vsebine na spletnem mestu stranke, ki ga povezuje.

Za povezavo ob odsotnosti licenčne pogodbe o blagovni znamki ne bo dovoljena uporaba logotipa GrandBazaarIst ali drugih umetnin.

Iframes

Brez predhodne odobritve in izrecnega pisnega dovoljenja ne smete ustvarjati okvirov okoli naših spletnih strani ali uporabljati drugih tehnik, ki na kakršen koli način spreminjajo vizualno predstavitev ali videz naše spletne strani.

Pridržanje pravic

Pridržujemo si pravico kadarkoli in po lastni presoji, da zahtevate odstranitev vseh povezav ali kakršne koli posebne povezave do naše spletne strani. Strinjate se, da takoj odstranite vse povezave na našo spletno stran na takšno zahtevo. Prav tako si pridržujemo pravico, da kadarkoli spremenimo te pogoje in njeno povezavo. Če se še naprej povezujete z našo spletno stranjo, se strinjate, da boste morali upoštevati te pogoje in pogoje.

POVEZAVE

Spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani zunaj našega dosega. Ne moremo biti odgovorni za vsebino ali pravilnike o zasebnosti takšnih spletnih mest.

Odstranitev povezav z našega spletnega mesta

Če na našem spletnem mestu najdete kakršno koli povezavo ali katero koli povezano spletno mesto, ki je iz katerega koli razloga sporno, se lahko o tem obrnete na naše podjetje. Upoštevali bomo zahteve za odstranitev povezav, vendar ne bomo imeli nobene obveznosti do tega, da vam bomo odgovorili neposredno.

Medtem ko si prizadevamo zagotoviti pravilnost informacij na tej spletni strani, ne zagovarjamo njegove popolnosti ali natančnosti; niti se ne zavezujemo, da bo spletno mesto ostalo na razpolago ali da bo vsebina na spletnem mestu posodobljena.

Odgovornost za vsebino

Za vsebino, ki se pojavlja na vaši spletni strani, ne bomo odgovorni ali odgovorni. Strinjate se, da boste odškodnino in obrambo nasproti vsem zahtevkom, ki izhajajo iz vašega spletnega mesta ali temeljijo na njej. Povezave ni mogoče prikazati na kateri koli strani vaše spletne strani ali v nobenem kontekstu, ki vsebuje vsebino ali gradivo, ki se lahko razlaga kot kavalentno, obsceno ali kazensko, ali ki krši, kako drugače krši ali zagovarja kršitev ali drugo kršitev pravice tretjih oseb.

POGOJI PRODAJE

Z oddajo naročila ponujate nakup izdelka ob upoštevanju naslednjih pogojev. Vsa naročila so odvisna od razpoložljivosti in potrditve cene naročila. www.grandbazaarist.com ne jamči, da bodo vsi artikli, vključeni v spletno trgovino www.grandbazaarist.com, na zalogi ob vašem naročilu. V primeru, da izdelek ni na voljo, vas bomo kontaktirali.

Časi odpreme se lahko razlikujejo glede na razpoložljivost in kakršna koli jamstva ali izjave glede dobavnih rokov so podvržene kakršnim koli zamudam, ki so posledica poštnih zamud ali višje sile, za katere ne bomo odgovorni. Prosimo, upoštevajte, da so med turškimi nacionalnimi prazniki in zbiranjem rokov dobavni roki lahko daljši kot običajno. Če želite skleniti pogodbo z www.grandbazaarist.com, morate biti starejši od 18 let. Pridržujemo si pravico, da zavrnemo vsako zahtevo, ki ste jo poslali vi. Če je vaše naročilo sprejeto, vas bomo obvestili po e-pošti in potrdili bomo identiteto stranke, s katero ste sklenili pogodbo. Običajno bo to spletna stran www.grandbazaarist.com ali v nekaterih primerih tretja oseba. Kadar je pogodba sklenjena s tretjo osebo, www.grandbazaarist.com ne deluje kot zastopnik ali naročitelj in je pogodba sklenjena med vami in tretjo osebo, zanjo pa bodo veljali prodajni pogoji, ki vam jih priskrbijo. Ob oddaji naročila se zavezujete, da so vse podrobnosti, ki jih posredujete našemu podjetju, resnične in točne ter da imate na voljo dovolj sredstev za pokritje stroškov blaga. Vse oglaševane cene so predmet takšnih sprememb.

Ko naročite naročilo, boste prejeli potrditveno e-pošto, ki potrjuje prejem vašega naročila. Čeprav poskušamo zagotoviti, da so vse podrobnosti, opisi in cene, ki so na tej spletni strani točni, lahko pride do napak. Če odkrijemo napako v ceni katerega koli naročenega blaga, vas bomo o tem takoj obvestili in vam dali možnost, da vaše naročilo ponovno potrdite po pravilni ceni ali ga prekličete. Če se ne moremo obrniti na vas, bomo naročilo obravnavali kot preklicano. Če prekličete in ste blago že plačali, boste prejeli celotno vračilo. Kadar je primerno, cene vključujejo DDV. Dodatno se zaračunajo stroški dostave; takšni dodatni stroški so jasno prikazani, kadar je to primerno, in vključeni v „Skupni stroški“. Stroški pošiljanja ne vključujejo uvoznih pristojbin, ki jih lahko zaračuna vaša država prebivališča, ko paket prispe v vašo ciljno državo.

Storitev lahko vsebuje tipografske napake ali druge napake ali netočnosti in ni popolna ali trenutna. Zato si pridržujemo pravico, da popravimo morebitne napake, netočnosti ali opustitve in kadar koli spremenimo ali posodobimo podatke brez predhodnega obvestila. Pridržujemo si pravico do zavrnitve izpolnjevanja naročil, ki jih lahko oddate na podlagi podatkov v storitvi, ki lahko vsebujejo napake ali netočnosti, vključno z omejitvami, napakami, netočnostmi ali zastarele informacije o cenah, pošiljanju, plačilnih pogojih, ali vrnite pravilnike.

SILA

V primeru višje sile bodo obveznosti www.grandbazaarist.com začasne. Pogodbo med vami in www.grandbazaarist.com lahko v takšnih primerih delno ali v celoti odpovete sami ali www.grandbazaarist.com. Višja sila je dogodek vojne, državljanske vojne, revolucije, nemirov, vladnih ukrepov, stavke, blokade blokade, blokade, izpada električne energije, telefonskih ali internetnih storitev, naravnih katastrof ali podobnih dogodkov. V takih okoliščinah si bo spletna stran www.grandbazaarist.com prizadevala za pravočasno reševanje vseh vprašanj.

Komentarji uporabnikov

1. Ta sporazum se začne z dnem tega dne.

2- Določeni deli tega spletnega mesta nudijo uporabnikom možnost, da na območjih spletnega mesta objavljajo in izmenjujejo mnenja, informacije, gradivo in podatke („komentarji“). GrandBazaarIst ne prikaže, ne ureja, ne objavlja in ne pregleduje komentarjev, preden se pojavijo na spletnem mestu, in komentarji ne odražajo stališč ali mnenj družbeGrandBazaarIst, njenih agentov ali povezanih oseb. Komentarji odražajo mnenje in mnenje osebe, ki je objavila takšno mnenje ali mnenje. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, GrandBazaarist ne odgovarja ali odgovarja za komentarje ali kakršne koli izgube, stroške, odgovornost, škodo ali stroške, ki so nastali in utrpeli zaradi kakršne koli uporabe in / ali objavljanja in / ali videza Komentarji na tej spletni strani.

3- GrandBazaarIstre si pridržuje pravico spremljati vse komentarje in odstraniti vse komentarje, za katere meni, da po svoji popolni presoji neprimerni, žaljivi ali kako drugače kršijo te pogoje.

4- Garantirate in izjavljate, da:

1. ste upravičeni do objavljanja komentarjev na naši spletni strani in imate za to potrebna potrebna dovoljenja in soglasja;

2. Komentarji ne kršijo nobene pravice intelektualne lastnine, vključno z omejitvami avtorskih pravic, patenta ali blagovne znamke ali druge lastniške pravice katere koli tretje osebe;

3. Komentarji ne vsebujejo nobenega obrekovalnega, gnusnega, žaljivega, nespodobnega ali kako drugače nezakonitega gradiva ali materiala, ki bi vdrl v zasebnost

4. Komentarji se ne bodo uporabljali za zbiranje ali pospeševanje poslovanja ali po meri ali predstavitev komercialnih ali nezakonitih dejavnosti.

5- S tem odobrite GrandBazaarIst neizključne licence za uporabo, razmnoževanje, urejanje in pooblaščanje drugih za uporabo, razmnoževanje in urejanje katerega koli od vaših komentarjev v vseh oblikah, oblikah ali medijih.

Pogoji za uporabo

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, izključujemo vse navedbe, garancije in pogoje v zvezi z našo spletno stranjo in uporabo te spletne strani (vključno z vsemi garancijami, ki jih določa zakon glede zadovoljive kakovosti, primernosti za namen in / ali uporaba razumne oskrbe in spretnosti). Nič v tej zavrnitvi ne bo:

omejite ali izključite našo ali vašo odgovornost za smrt ali telesno poškodbo zaradi malomarnosti;

omejite ali izključite našo ali vašo odgovornost za goljufijo ali goljufivo napačno predstavitev;

omejite katero koli od naših ali vaših obveznosti na kakršen koli način, ki ni dovoljen z veljavno zakonodajo; ali izključite katero koli od naših ali vaših obveznosti, ki po veljavni zakonodaji morda niso izključene.

Omejitve in izključitve odgovornosti, določene v tem oddelku in drugje v tej izjavi o omejitvi odgovornosti: (a) veljajo v prejšnjem odstavku; in (b) urejajo vse obveznosti, ki izhajajo iz izjave o omejitvi odgovornosti ali v zvezi s predmetom te izjave o odpovedi odgovornosti, vključno z obveznostmi, ki izhajajo iz pogodbe, v deliktu (vključno z malomarnostjo) in zaradi kršitve zakonske dolžnosti.

V kolikor bomo spletno mesto ter informacije in storitve na spletni strani zagotavljali brezplačno, ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo kakršne koli narave

Kreditne in kontaktne informacije

Ta stran s pravili in pogoji je bila ustvarjena na strani termsandconditionstemplate.com generator. Če imate kakršna koli vprašanja glede katerega koli od pogojev, se obrnite na naše podjetje.

PRAVO

Pogoji uporabe so izpolnjeni v skladu s turško zakonodajo in turška sodišča bodo izključno pristojna za kakršen koli spor po tem sporazumu. Zakoni države stranke se lahko razlikujejo od turških zakonov in za uporabo tega spletnega mesta lahko obstajajo dodatne pravne zahteve. Upoštevati morate vse veljavne lokalne in mednarodne zakone in predpise v zvezi z uporabo naše spletne strani.