Välkommen till GrandBazaarist.com

Dessa villkor beskriver regler och regler för användning av GrandBazaarIsts webbplats.

GrandBazaarIst ligger på:

Fatih Istanbul

34000, Turkiet

Genom att komma åt denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor i sin helhet. Fortsätt inte använda GrandBazaarIsts webbplats om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, integritetspolicy och meddelanden om ansvarsfriskrivning och alla eller alla överenskommelser: "Klient", "Du" och "Din" hänvisar till dig, personen som går in på denna webbplats och accepterar företagets villkor. ”Företaget”, ”oss själva”, ”vi”, ”vårt” och ”oss”, hänvisar till vårt företag. "Party", "Parties" eller "Us" avser både klienten och oss själva eller antingen klienten eller oss själva. Alla villkor avser erbjudande, acceptans och övervägande av betalning som är nödvändig för att genomföra processen för vår hjälp till klienten på det mest lämpliga sättet, vare sig det är formella möten med en fast tid, eller på något annat sätt, för att uttryckligen se till att möta Kundens behov avseende tillhandahållande av företagets angivna tjänster / produkter, i enlighet med och med förbehåll för gällande Turkiets lag. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singulär, flertal, kapitalisering och / eller han / hon eller de, tas som utbytbara och därför hänvisar till samma.

ALLMÄN

Tillgång till och användning av denna webbplats och de produkter och tjänster som finns tillgängliga via denna webbplats (tillsammans "tjänsterna") omfattas av följande villkor, meddelanden ("användarvillkoren"). Genom att använda tjänsterna samtycker du till alla användarvillkor som kan uppdateras av oss då och då.

Du bör kontrollera denna sida regelbundet för att lägga märke till alla ändringar som vi kan ha gjort i användarvillkoren. Åtkomst till denna webbplats är tillåten tillfälligt och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra tjänsterna utan föregående meddelande. Vi kommer inte att vara ansvariga om denna webbplats av någon anledning inte är tillgänglig när som helst eller under någon period. Ibland kan vi begränsa åtkomsten till vissa eller alla delar av denna webbplats.

Denna webbplats kan också innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av www.grandbazaarist.com har ingen kontroll över de länkade webbplatserna och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå genom din användning av dem. Din användning av de länkade webbplatserna kommer att omfattas av användningsvillkoren och tjänsten på varje sådan webbplats.

GrandBazaarIst kan inte lova att innehållet på webbplatsen är fria från felaktigheter eller typografiska fel hela tiden. Vi kan inte heller garantera att all information är aktuell. www.grandbazaarist.com kan när som helst ändra webbplatsens innehåll. Vi kan inte hållas ansvariga för skador orsakade av att använda webbplatsen eller, för den delen, av att vi inte kan använda webbplatsen. www.grandbazaarist.com kan inte garantera problemfri, oavbruten och säker åtkomst till webbplatsen.

Licens

Om inte annat anges äger GrandBazaarIst och / eller dess licensgivare immateriella rättigheter för allt material på GrandBazaarIst. Alla immateriella rättigheter förbehålls. Du kan visa och / eller skriva ut sidor från https://www.grandbazaarist.com för ditt eget personliga bruk med förbehåll för begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

1- Republikera material från https://www.grandbazaarist.com

2- Sälj, hyra eller dellicensmaterial från https://www.grandbazaarist.com

3- Återge, duplicera eller kopiera material från https://www.grandbazaarist.com

Omfördela innehåll från GrandBazaarIst (såvida inte innehåll är specifikt gjort för omfördelning).

BEGRÄNSAD GARANTIER

1- Vårt företag garanterar inte eller representerar:

(A) fullständighet eller riktigheten av information som publiceras på vår hemsida;

(B) att materialet på webbplatsen är aktuell; eller

(c) att webbplatsen eller någon tjänst på webbplatsen kommer att förbli tillgänglig.

2- Vi förbehåller oss rätten att sluta eller ändra någon av eller alla våra webbplatstjänster och att sluta publicera vår webbplats när som helst efter eget gottfinnande utan föregående meddelande eller förklaring; och spara i den utsträckning som uttryckligen anges i dessa villkor, har du inte rätt till någon kompensation eller annan betalning vid upphörande eller ändring av webbplatstjänster eller om vi slutar publicera webbplatsen.

3- I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla uppgifter och garantier som rör ämnet för dessa villkor, vår webbplats och användningen av vår webbplats.

BEGRÄNSNINGAR OCH EXKLUSIONER AV ANSVAR

1- Ingenting i dessa villkor kommer att:

(a) begränsa eller utesluta något ansvar för dödsfall eller personskada som härrör från försumlighet

(b) begränsa eller utesluta något ansvar för bedrägeri eller bedräglig förvrängning

(c) begränsa eventuella skulder på något sätt som inte är tillåten enligt gällande lag eller

d) utesluta eventuella skulder som inte kan uteslutas enligt gällande lag

De begränsningar och undantag av ansvar som anges på annat håll i dessa villkor är föremål för alla skulder som uppstår enligt dessa villkor eller som är relaterade till ämnet för dessa villkor, inklusive skulder som uppstår i kontrakt, i skada (inklusive försumlighet) och för brott mot lagstadgad tull, utom i den utsträckning som uttryckligen anges i dessa villkor.

2- I den utsträckning som vår webbplats och informationen och tjänsterna på vår webbplats tillhandahålls gratis, är vi inte ansvariga för förlust eller skada av någon art.

3 - Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för förluster som uppstår till följd av händelser eller händelser som ligger utanför vår rimliga kontroll.

4 - Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig när det gäller affärsförluster, inklusive (utan begränsning) förlust av eller skada på vinst, inkomst, intäkter, användning, produktion, förväntat besparingar, affär, kontrakt, kommersiella möjligheter eller goodwill.

5- Vi är inte ansvariga mot dig när det gäller förlust eller skada på data, databas eller programvara.

6- Vi ansvarar inte för dig med avseende på särskild, indirekt eller följdskada

Du accepterar att vi har ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för våra chefer och anställda och med hänsyn till detta intresse, bekräftar du att vi är en skuld enhet begränsad; godkänner du att du inte kommer att innebära något krav personligen mot våra tjänstemän eller anställda i samband med eventuella förluster som du drabbas i samband med webbplatsen eller dessa villkor (detta inte kommer naturligtvis, begränsa eller utesluta ansvar begränsat ansvar enhet själv för handlingar eller underlåtenhet av våra tjänstemän och anställda).

FÖRBUD

Du får inte missbruka denna webbplats. Du kommer inte att: begå eller uppmuntra till ett brott; överföra eller distribuera ett virus, trojan, mask, logikbombe eller lägga ut något annat material som är skadligt, tekniskt skadligt, i strid med förtroende eller på något sätt stötande eller obscen; hacka in i någon aspekt av tjänsten; korrupta data; orsaka irritation för andra användare; kränka rättigheterna för någon annans äganderätt; skicka oönskat reklam- eller marknadsföringsmaterial, ofta kallad ”skräppost”; eller försöka påverka prestanda eller funktionalitet för alla datorfaciliteter på eller nås via denna webbplats. Överträdelse av denna bestämmelse skulle utgöra ett brott. www.grandbazaarist.com kommer att rapportera alla sådana överträdelser till berörda brottsbekämpande myndigheter och avslöja din identitet till dem. Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada orsakad av en distribuerad attack av nekad tjänst, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat äganderätt på grund av din användning av denna webbplats eller till din nedladdning av allt material som publiceras på det, eller på en webbplats som är kopplad till det.

Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada orsakad av en distribuerad attack av nekad tjänst, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan smitta din datorutrustning, datorprogram, data eller annat äganderätt på grund av din användning av denna webbplats eller till din nedladdning av allt material som publiceras på det, eller på en webbplats som är kopplad till det.

MEDDELANDE om upphovsrätt tillstånd

Upphovsrätt till de dokument som tillhandahålls på denna webbplats (inklusive, utan begränsning, varumärken på www.grandbazaarist.com, logotyper, grafik, text, foton, mönster, ikoner, bilder, data och programvara) ägs av eller licensieras till www.grandbazaarist.com och dess dotterbolag. Du har rätt att använda detta material endast för personliga, icke-kommersiella ändamål. Du kan ladda ner, skriva ut och lagra kopior av detta material för eget, icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att detta meddelande om upphovsrätt tillåts inkluderas i alla sådana kopior. Du får inte debitera någon för användning av materialet och du får inte publicera, duplicera eller på annat sätt distribuera materialet till andra utan förhandsgodkännande från www.grandbazaarist.com. Du får inte ändra materialet på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från upphovsrättsägaren. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta juridiska meddelande, får inga rättigheter eller licenser till materialet eller någon del av det beviljas eller underförstås. För pressförfrågningar, vänligen kontakta oss här.

VARUMÄRKEN

Våra varumärken inkluderar (bland annat) www.grandbazaarist.com namn och logotyp. Dessa varumärken kan användas eller registreras i mer än ett land och din användning av denna webbplats ger dig inga rättigheter att använda våra varumärken.

POLICY

All personlig information som sparats på webbplatsen kommer att hanteras med största försiktighet. Informationen som vi lagrar kommer inte att säljas eller användas för något annat syfte än att säkerställa bästa möjliga service. Det kommer endast att användas för att informera dig om specialerbjudanden och andra marknadsföringsmöjligheter relaterade till de olika divisionerna i www.grandbazaarist.com. Dina personuppgifter får endast lämnas ut till tredje part när det är nödvändigt att uppfylla de syften som beskrivs ovan. Alla kunder som betalar med kort är föremål för valideringskontroller. www.grandbazaarist.com förbehåller sig rätten att försena alla beställningar om bedrägeri misstänks. Av säkerhetsskäl lagrar vi ingen betalningsinformation i vår databas.

Cookies

Vi använder oss av cookies. Genom att använda GrandBazaarIsts webbplats samtycker du till användning av cookies i enlighet med GrandBazaarIsts sekretesspolicy.

De flesta moderna interaktiva webbplatser använder cookies för att vi ska kunna hämta användaruppgifter för varje besök. Cookies används i vissa delar av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i detta område och användarvänlighet för de personer som besöker. Några av våra affiliate-annonsörer kan också använda cookies.

Hyperlänk till vår Content

1- Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan skriftligt godkännande:

1. Statliga myndigheter;

2. Sökmotorer;

3. Nyhetsorganisationer;

4. Distributörer av onlinekataloger när de listar oss i katalogen kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och

5. Systemomfattande ackrediterade företag förutom att söka ideella organisationer, välgörenhetsgallerior och välgörenhetsorganisationer som kanske inte länkar till vår webbplats.

2- Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) innebär inte falskt sponsringsfartyg, godkännande av godkännande av den kopplande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

3- Vi kan efter eget gottfinnande överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

1. allmänt kända konsument- och / eller företagsinformationskällor såsom Chambers of Commerce, American Automobile Association, AARP och Consumers Union;

2. webbplatser för dot.com;

3. föreningar eller andra grupper som företräder välgörenhetsorganisationer, inklusive välgörenhetswebbplatser,

4. distributörer av online-kataloger;

5. Internetportaler;

6. bokförings-, advokat- och konsultföretag vars huvudkunder är företag; och

7. utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi fastställer att: (a) länken inte skulle reflektera ogynnsamt på oss eller våra ackrediterade företag (till exempel branschorganisationer eller andra organisationer som representerar i sig misstänkta typer av verksamheter, t.ex. hemmöjligheter, får inte tillåtas länka); (b) organisationen inte har en otillfredsställande post med oss; (c) nyttan för oss från synligheten förknippad med hyperlänken uppväger frånvaron av länk är i samband med allmän resursinformation eller på annat sätt överensstämmer med redaktionellt innehåll i ett nyhetsbrev eller liknande produkt som främjar organisationens uppdrag.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) innebär inte falskt sponsring, godkännande eller godkännande av den kopplande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Om du hör till de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserade av att länka till vår webbplats måste du meddela vårt företag genom att skicka ett e-postmeddelande till info@grandbazaarist.com.

Vänligen ange ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation (till exempel ett telefonnummer och / eller e-postadress) såväl som webbadressen på din webbplats, en lista med alla webbadresser som du tänker länka till vår webbplats, och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länka till. Låt 2-3 veckor få svar.

Godkända organisationer kan hyperlänk till vår webbplats enligt följande:

1. Genom att använda vårt företagsnamn; eller

2. Genom att använda den enhetliga resurslokalen (webbadress) som är länkad till; eller

3. Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats eller material som är kopplat till det är vettigt inom ramen och formatet på innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av GrandBazaarIsts logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för att länka från varumärkeslicensavtalet.

Iframes

Utan förhandsgodkännande och skriftligt tillstånd, får du inte skapa ramar runt våra webbsidor eller använda andra metoder som förändrar något sätt den visuella presentationen eller utseendet på vår webbplats.

Bokning av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande begära att du tar bort alla länkar eller en särskild länk till vår webbplats. Du accepterar att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på en sådan begäran. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa villkor och dess bindnings policy när som helst. Genom att fortsätta att länka till vår webbplats, godkänner du att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

LÄNKAR

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför vårt räckhåll. Vi kan inte hållas ansvariga för sådana webbplatsers innehåll eller sekretesspolicy.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats eller någon länkad webbplats av någon anledning kan orsaka, kan du kontakta vårt företag om detta. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men har ingen skyldighet att göra det eller att svara direkt på dig.

Samtidigt som vi strävar efter att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt, garanterar vi inte fullständigheten eller noggrannheten. Vi förbinder oss inte heller att se till att webbplatsen är tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterad.

Innehållet Liability

Vi har inget ansvar för något innehåll visas på din webbplats. Du samtycker till att gottgöra och försvara oss mot alla anspråk som uppstår ur eller baserat på din webbplats. Ingen länk (s) kan visas på alla sidor på din webbplats eller i något sammanhang som innehåller material som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller kriminella, eller som strider mot, annars bryter, eller förespråkar överträdelsen eller annan kränkning av varje tredje parts rättigheter.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Genom att göra en beställning erbjuder du att köpa en produkt på och enligt följande villkor. Alla beställningar beror på tillgänglighet och bekräftelse av orderpriset. www.grandbazaarist.com garanterar inte att alla artiklar som ingår i webbutiken www.grandbazaarist.com finns på lager när du beställer. Om en artikel inte är tillgänglig kommer vi att kontakta dig.

Sändningstiderna kan variera beroende på tillgänglighet och alla garantier eller framställningar angående leveranstider är föremål för eventuella förseningar till följd av postförseningar eller force majeure som vi inte ansvarar för. Observera att leveranstider under turkiska nationella helgdagar och samlingar kan vara längre än vanligt. För att ingå ett kontrakt med www.grandbazaarist.com måste du vara över 18 år. Vi förbehåller oss rätten att avslå en begäran från dig. Om din beställning accepteras kommer vi att informera dig via e-post och vi kommer att bekräfta identiteten på den part som du har avtalat med. Detta kommer vanligtvis att vara www.grandbazaarist.com eller kan i vissa fall vara en tredje part. När ett kontrakt ingås med en tredje part www.grandbazaarist.com agerar inte som varken agent eller huvudman och kontraktet ingås mellan dig själv och den tredje parten och kommer att omfattas av de försäljningsvillkor som de tillhandahåller dig. När du gör en beställning åtar du dig att all information du tillhandahåller vårt företag är sann och korrekt och att du har tillräckliga medel för att täcka varornas kostnad. Alla priser som annonseras kan komma att ändras.

När du gör en beställning får du ett bekräftelsemail som bekräftar mottagandet av din beställning. Samtidigt som vi försöker se till att alla detaljer, beskrivningar och priser som visas på denna webbplats är korrekta, kan fel uppstå. Om vi ​​upptäcker ett fel i priset på varor som du har beställt kommer vi att informera dig om detta så snart som möjligt och ge dig möjligheten att bekräfta din beställning till rätt pris eller avbryta den. Om vi ​​inte kan kontakta dig behandlar vi beställningen som annullerad. Om du avbokar och du redan har betalat för varorna får du en full återbetalning. I förekommande fall är priserna inklusive moms. Leveranskostnader debiteras dessutom; sådana extra avgifter visas tydligt där det är tillämpligt och ingår i 'Total kostnad'. Fraktavgifter inkluderar inte importavgifter som kan tas ut av ditt hemland när paketet når ditt destinationsland.

Tjänsten kan innehålla typografiska fel eller andra fel eller felaktigheter och kanske inte är fullständig eller aktuell. Vi förbehåller oss därför rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller underlåtenheter och att ändra eller uppdatera information när som helst utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att vägra att fylla på beställningar som du kan göra baserat på information om tjänsten som kan innehålla fel eller felaktigheter, inklusive, utan begränsning, fel, felaktigheter eller föråldrad information om prissättning, frakt, betalningsvillkor, eller returrätt.

FORCE MAJEURE

Vid Force Majeure kommer www.grandbazaarist.coms skyldigheter att avbrytas. Avtalet mellan dig och www.grandbazaarist.com kan i sådana fall delvis eller helt sägas upp av dig själv eller av www.grandbazaarist.com. En Force Majeure är händelse av krig, inbördeskrig, revolution, uppror, statliga åtgärder, strejk, lockout, blockering, misslyckande med el, telefon- eller internettjänst, naturkatastrofer eller liknande händelser. Under sådana omständigheter kommer www.grandbazaarist.com att sträva efter att lösa alla problem i tid.

Användare Kommentarer

1- Detta avtal ska börja dagen här.

2- Vissa delar av denna webbplats ger möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter, information, material och data ('Kommentarer') inom områden på webbplatsen. GrandBazaarIst visar inte, redigerar, publicerar eller granskar kommentarer innan de visas på webbplatsen och kommentarer återspeglar inte åsikter eller åsikter frånGrandBazaarIst, dess ombud eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar synen och åsikten hos den person som publicerar en sådan åsikt eller åsikt. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar ska GrandBazaarist inte vara ansvarigt eller ansvarigt för kommentarerna eller för eventuella förlustkostnader, ansvar, skador eller utgifter orsakade och eller lidit till följd av någon användning av och / eller publicering av och / eller utseende på Kommentarer på denna webbplats.

3- GrandBazaarIstreserves rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som den anser vara absolut olämpliga, stötande eller på annat sätt bryter mot dessa villkor

4- Du garanterar och föreställer att:

1. Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke för att göra det;

2. Kommentarerna kränker inte någon immaterialrätt, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke eller annan äganderätt till tredje part;

3. Kommentarerna innehåller inget ärekränkande, skadligt, kränkande, otillbörligt eller på annat sätt olagligt material eller material som är en invasion av privatlivet

4. Kommentarerna kommer inte att användas för att söka eller marknadsföra affärsverksamhet eller anpassade eller presentera kommersiell verksamhet eller olaglig aktivitet.

5- Du ger härmed GrandBazaarIst en icke-exklusiv royaltyfri licens för att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format eller media.

Dementi

I den utsträckning tillämplig lag tillåter, utesluter vi alla garantier och villkor som rör vår hemsida och användning av denna webbplats (inklusive, utan begränsning, garantier som följer av lag i fråga om tillfredsställande kvalitet, ändamålsenlighet och / eller användningen av skälig omsorg och skicklighet). Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskador till följd av vårdslöshet;

begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande;

begränsa någon av våra eller dina skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller utesluter någon av våra eller dina skulder som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och undantag av ansvar som anges i detta avsnitt och på annat håll i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglera alla skulder som uppstår enligt ansvarsfriskrivningen eller i förhållande till ämnet för denna ansvarsfriskrivning, inklusive skulder som uppkommer i kontrakt, i skadestånd (inklusive försumlighet) och för brott mot lagstadgad tull.

I den utsträckning webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, är vi inte ansvariga för förlust eller skada av någon art

Kredit- och kontaktinformation

Denna sida för användarvillkor skapades på termsandconditionstemplate.com generator. Om du har frågor angående några av våra villkor, vänligen kontakta vårt företag.

GÄLLANDE LAG

Användningsvillkoren följs i enlighet med turkisk lag och de turkiska domstolarna kommer att ha exklusiv behörighet för alla tvister enligt detta avtal. Lagarna i kundens land kan skilja sig från turkiska lagar och det kan finnas ytterligare lagkrav för att använda denna webbplats. Du måste följa alla tillämpliga lokala och internationella lagar och förordningar om din användning av vår webbplats.