Hazer Baba ถั่วผสมตุรกีดีไลท์

Hazer Baba

$ 14,80 - $ 25,00

เมื่อเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นปกป้อง 30 วันมันรสชาติ Baklava ติดทนนานพร้อมกล่องพิเศษสินค้ายอดนิยมที่จะส่งไปต่างประเทศ

  • 250 GR
  • 350 GR
  • 454 GR
ทูโทนช็อคชิพ

Grandbazaarist รักษาข้อมูลการชำระเงินของคุณให้ปลอดภัยและรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณจะไม่ปรากฏให้ใครเห็นในระหว่างการชำระเงิน คุณสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือ paypal