ยินดีต้อนรับสู่ GrandBazaarist.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ร่างกฎและข้อบังคับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของ GrandBazaarIst

GrandBazaarIst ตั้งอยู่ที่:

Fatih Istanbul

34000, ตุรกี

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เราถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็ม อย่าใช้เว็บไซต์ของ GrandBazaarIst ต่อไปหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้

คำศัพท์ต่อไปนี้ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและประกาศการปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อตกลงใด ๆ หรือทั้งหมด: "ลูกค้า", "คุณ" และ "ของคุณ" หมายถึงคุณบุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บริษัท “ บริษัท ”“ ตัวเรา”“ เรา”“ ของเรา” และ“ เรา” หมายถึง บริษัท ของเรา “ ปาร์ตี้”,“ ปาร์ตี้” หรือ“ เรา” หมายถึงทั้งลูกค้าและตัวเราเองหรือลูกค้าหรือตัวเราเอง ข้อกำหนดทั้งหมดอ้างถึงข้อเสนอการยอมรับและการพิจารณาการจ่ายเงินที่จำเป็นเพื่อดำเนินการกระบวนการช่วยเหลือลูกค้าของเราในลักษณะที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่าจะโดยการประชุมอย่างเป็นทางการในระยะเวลาที่กำหนดหรือวิธีการอื่นใด ความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการ / ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ของ บริษัท ตามและอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ของตุรกี การใช้คำศัพท์ข้างต้นหรือคำอื่น ๆ ในเอกพจน์พหูพจน์การใช้อักษรตัวใหญ่และ / หรือเขา / เธอหรือพวกเขาจะถูกนำมาใช้แทนกันและดังนั้นจึงอ้างถึงเดียวกัน

ทั่วไป

การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้และผลิตภัณฑ์และบริการที่มีให้ผ่านเว็บไซต์นี้ (เรียกรวมกันว่า“ บริการ”) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศต่อไปนี้ (“ ข้อกำหนดในการให้บริการ”) ในการใช้บริการแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการทั้งหมดซึ่งอาจมีการปรับปรุงโดยเราเป็นครั้งคราว

คุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราอาจทำกับข้อกำหนดในการให้บริการ อนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์นี้เป็นการชั่วคราวและเราขอสงวนสิทธิ์ในการถอนหรือแก้ไขบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบหากด้วยเหตุผลใดก็ตามเว็บไซต์นี้ไม่สามารถใช้ได้ตลอดเวลาหรือในช่วงเวลาใด ๆ บางครั้งเราอาจ จำกัด การเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดย www.grandbazaarist.com ไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและไม่รับผิดชอบต่อพวกเขาหรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงของคุณจะเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานและบริการที่มีอยู่ภายในแต่ละไซต์ดังกล่าว

GrandBazaarIst ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ตลอดเวลา เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุด www.grandbazaarist.com อาจแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์หรือในกรณีนั้นไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ www.grandbazaarist.com ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีปัญหาขัดจังหวะและเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

License

GrandBazaarIst และ / หรือผู้ออกใบอนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดใน GrandBazaarIst เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด คุณสามารถดูและ / หรือพิมพ์หน้าจาก https://www.grandbazaarist.com สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเองภายใต้ข้อ จำกัด ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณต้องไม่

1- เผยแพร่เนื้อหาจาก https://www.grandbazaarist.com

2- ขายให้เช่าหรือวัสดุใบอนุญาตย่อยจาก https://www.grandbazaarist.com

3- ทำซ้ำทำซ้ำหรือคัดลอกเนื้อหาจาก https://www.grandbazaarist.com

แจกจ่ายซ้ำเนื้อหาจาก GrandBazaarIst (เว้นแต่ว่าเนื้อหานั้นถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อการแจกจ่ายซ้ำ)

การรับประกันอย่าง จำกัด

1- บริษัท ของเราไม่รับประกันหรือเป็นตัวแทน:

(ก) ความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา

(b) เนื้อหาในเว็บไซต์มีความทันสมัย; หรือ

(c) เว็บไซต์หรือบริการใด ๆ บนเว็บไซต์จะยังคงมีอยู่

2- เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบริการเว็บไซต์ของเราหรือทั้งหมดและเพื่อหยุดการเผยแพร่เว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือคำอธิบาย และบันทึกไว้ในขอบเขตที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือการชำระเงินอื่น ๆ เมื่อหยุดให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงบริการเว็บไซต์ใด ๆ หรือหากเราหยุดเผยแพร่เว็บไซต์

3- ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับเราไม่รวมการรับรองและการรับประกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เว็บไซต์ของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

ข้อ จำกัด และข้อยกเว้นความรับผิด

1- ไม่มีอะไรในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะ:

(a) จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ;

(b) จำกัด หรือแยกความรับผิดใด ๆ สำหรับการฉ้อโกงหรือการหลอกลวงที่เป็นเท็จ

(c) จำกัดความรับผิดในทางใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้; หรือ

(d) ไม่รวมหนี้สินใด ๆ ที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อ จำกัด และข้อยกเว้นของความรับผิดที่กำหนดไว้ที่อื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้การควบคุมหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงหนี้สินที่เกิดขึ้นในสัญญา สำหรับการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายยกเว้นในขอบเขตที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

2- เท่าที่เว็บไซต์ของเราและข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์ของเรามีให้ฟรีเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ

3- เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณในแง่ของการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา

4- เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณในแง่ของการสูญเสียทางธุรกิจรวมถึง (ไม่ จำกัด เพียง) การสูญเสียหรือความเสียหายต่อผลกำไรรายได้รายได้การใช้การผลิตการออมที่คาดหวังธุรกิจสัญญาโอกาสทางการค้าหรือค่าความนิยม

5- เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณในแง่ของการสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลใด ๆ ฐานข้อมูลหรือซอฟต์แวร์

6- เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณในแง่ของการสูญเสียหรือความเสียหายพิเศษทางอ้อมหรือผลสืบเนื่องใด ๆ

คุณยอมรับว่าเรามีส่วนได้เสียในการจำกัดความรับผิดส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่และพนักงานของเราและเมื่อคำนึงถึงผลประโยชน์นั้นคุณรับทราบว่าเราเป็นนิติบุคคลที่มีข้อ จำกัด คุณยอมรับว่าคุณจะไม่นำการเรียกร้องใด ๆ เป็นการส่วนตัวต่อเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเราเกี่ยวกับความสูญเสียใด ๆ ที่คุณได้รับจากการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ซึ่งแน่นอนว่าจะไม่ จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดของนิติบุคคลรับผิด จำกัด สำหรับการกระทำและการละเว้นของเจ้าหน้าที่และพนักงานของเรา)

ห้าม

คุณต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้ในทางที่ผิด คุณจะไม่: กระทำการหรือสนับสนุนความผิดทางอาญา ส่งหรือแจกจ่ายไวรัสโทรจันเวิร์มลอจิกระเบิดหรือโพสต์เนื้อหาอื่นใดที่เป็นอันตรายเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยีในการละเมิดความเชื่อมั่นหรือเป็นการล่วงละเมิดหรือลามกอนาจาร แฮ็คเข้าไปในส่วนใด ๆ ของบริการ; ข้อมูลเสียหาย ทำให้ผู้ใช้รายอื่นรำคาญ; ละเมิดสิทธิ์ของสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลอื่น ส่งโฆษณาหรือสื่อส่งเสริมการขายที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งมักเรียกกันว่า "สแปม" หรือพยายามที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือการทำงานของสิ่งอำนวยความสะดวกคอมพิวเตอร์ใด ๆ ของหรือเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นี้ การละเมิดบทบัญญัตินี้จะถือเป็นความผิดทางอาญา www.grandbazaarist.com จะรายงานการละเมิดดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยตัวตนของคุณแก่พวกเขา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการถูกปฏิเสธการให้บริการแบบกระจายไวรัสหรือวัสดุที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือวัสดุที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ เนื่องจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือ ในการดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์หรือลิงค์ใด ๆ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการถูกปฏิเสธการให้บริการแบบกระจายไวรัสหรือวัสดุที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือวัสดุที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ เนื่องจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือ ในการดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์หรือลิงค์ใด ๆ

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในเอกสารที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเครื่องหมายการค้าของ www.grandbazaarist.com, โลโก้, กราฟิก, ข้อความ, ภาพถ่าย, การออกแบบ, ไอคอน, ภาพ, ข้อมูลและซอฟต์แวร์) เป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ www.grandbazaarist.com และ บริษัท ในเครือ คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหานี้เพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้า คุณสามารถดาวน์โหลดพิมพ์และจัดเก็บสำเนาของเนื้อหานี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเองได้หากมีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์นี้รวมอยู่ในสำเนาทั้งหมด คุณไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบุคคลอื่นเพื่อการใช้เนื้อหาและคุณไม่สามารถเผยแพร่ซ้ำหรือแจกจ่ายเนื้อหาให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก www.grandbazaarist.com คุณไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาในทางใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน ยกเว้นตามที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในประกาศทางกฎหมายนี้ไม่มีสิทธิ์หรือใบอนุญาตให้ใช้วัสดุหรือส่วนใด ๆ ของมันจะได้รับหรือโดยนัย สำหรับสื่อมวลชนกรุณาติดต่อเราที่นี่

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าของเราประกอบด้วยชื่อและโลโก้ www.grandbazaarist.com เครื่องหมายการค้าเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้หรือลงทะเบียนในมากกว่าหนึ่งประเทศและการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณไม่ได้ให้สิทธิ์ใด ๆ แก่คุณในการใช้เครื่องหมายการค้าของเรา

PRIVACY POLICY

ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่บันทึกไว้ในเว็บไซต์จะได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังสูงสุด ข้อมูลที่เราจัดเก็บจะไม่ถูกขายหรือใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการรับประกันการบริการที่ดีที่สุด มันจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษและโอกาสทางการตลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนกต่างๆของ www.grandbazaarist.com. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเฉพาะเมื่อจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ลูกค้าทุกคนที่ชำระด้วยบัตรจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง www.grandbazaarist.com ขอสงวนสิทธิ์ในการชะลอการสั่งซื้อใด ๆ หากสงสัยว่ามีการฉ้อโกง เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยเราจะไม่เก็บข้อมูลการชำระเงินใด ๆ ในฐานข้อมูลของเรา

Cookies

เราจ้างการใช้คุกกี้ ในการใช้เว็บไซต์ของ GrandBazaarIst คุณยินยอมให้มีการใช้คุกกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ GrandBazaarIst

เว็บไซต์โต้ตอบแบบสมัยใหม่ส่วนใหญ่ใช้คุกกี้เพื่อให้เราสามารถเรียกดูรายละเอียดผู้ใช้สำหรับการเข้าชมแต่ละครั้ง มีการใช้คุกกี้ในบางพื้นที่ของไซต์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในพื้นที่นี้และใช้งานง่ายสำหรับผู้ที่เข้าชม พาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ / พาร์ทเนอร์การโฆษณาของเราบางรายอาจใช้คุกกี้

hyperlinking ไปยังเนื้อหาของเรา

1- องค์กรต่อไปนี้อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร:

1. หน่วยงานรัฐบาล

2. เครื่องมือค้นหา

3. องค์กรข่าว

4. ผู้จัดจำหน่ายไดเรคทอรี่ออนไลน์เมื่อพวกเขาอยู่ในรายชื่อของเราในไดเรกทอรีอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราในลักษณะเดียวกันกับที่พวกเขาเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ของธุรกิจที่จดทะเบียนอื่น ๆ ; และ

5. ธุรกิจที่ได้รับการรับรองทั่วทั้งระบบยกเว้นการเรี่ยไรองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรห้างสรรพสินค้าการกุศลและกลุ่มการระดมทุนเพื่อการกุศลซึ่งอาจไม่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา

2- องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเราเพื่อเผยแพร่หรือข้อมูลเว็บไซต์อื่น ๆ ตราบใดที่ลิงค์: (a) ไม่ได้ทำให้เข้าใจผิดใด ๆ ; (b) ไม่ได้บอกเป็นนัยถึงการสนับสนุนเรือการรับรองหรือการอนุมัติของบุคคลที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ (c) เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง

3- เราอาจพิจารณาและอนุมัติตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการขอลิงค์อื่น ๆ จากองค์กรประเภทต่อไปนี้:

1. แหล่งข้อมูลผู้บริโภคและ / หรือธุรกิจที่รู้จักกันทั่วไปเช่น Chambers of Commerce, American Automobile Association, AARP และ Union Consumerers

2. เว็บไซต์ชุมชน dot.com

3. สมาคมหรือกลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนขององค์กรการกุศลรวมถึงไซต์ที่ให้การกุศล

4. ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์

5. พอร์ทัลอินเทอร์เน็ต

6. บริษัท บัญชีกฎหมายและที่ปรึกษาซึ่งมีลูกค้าหลักคือธุรกิจ และ

7. สถาบันการศึกษาและสมาคมการค้า

เราจะอนุมัติคำขอเชื่อมโยงจากองค์กรเหล่านี้หากเราพิจารณาว่า: (a) ลิงก์จะไม่สะท้อนถึงเราหรือธุรกิจที่ได้รับการรับรองของเรา (ตัวอย่างเช่นสมาคมการค้าหรือองค์กรอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนของประเภทธุรกิจที่สงสัย โอกาสทางบ้านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยง); (b) องค์กรไม่มีบันทึกที่ไม่น่าพอใจกับเรา (c) ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมองเห็นที่เกี่ยวข้องกับไฮเปอร์ลิงก์เมื่อเทียบกับการขาดการเชื่อมโยงนั้นอยู่ในบริบทของข้อมูลทรัพยากรทั่วไปหรือมีความสอดคล้องกับเนื้อหาของบรรณาธิการในจดหมายข่าวหรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อส่งเสริมภารกิจขององค์กร

องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเรากับสิ่งตีพิมพ์หรือข้อมูลอื่นของเว็บไซต์ตราบเท่าที่ลิงก์: (ก) ไม่ได้แสดงในทางที่ผิด (ข) ไม่ได้หมายถึงการให้การสนับสนุนการรับรองหรือการอนุมัติจากคู่ค้าที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ และ (c) เหมาะสมกับบริบทของไซต์ของผู้เชื่อมโยง

หากคุณเป็นหนึ่งในองค์กรที่ระบุไว้ในวรรค 2 ข้างต้นและสนใจที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราคุณต้องแจ้ง บริษัท ของเราโดยส่งอีเมลไปที่ [ป้องกันอีเมล].

โปรดระบุชื่อของคุณชื่อองค์กรข้อมูลการติดต่อ (เช่นหมายเลขโทรศัพท์และ / หรือที่อยู่อีเมล) รวมถึง URL ของเว็บไซต์ของคุณรายการของ URL ใด ๆ ที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา และรายการ URL บนเว็บไซต์ของเราที่คุณต้องการลิงค์ อนุญาตให้ 2-3 สัปดาห์สำหรับการตอบกลับ

องค์กรที่ได้รับการอนุมัติอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้:

1. โดยการใช้ชื่อ บริษัท ของเรา; หรือ

2. โดยการใช้ตัวระบุตำแหน่งทรัพยากร (ที่อยู่เว็บ) ที่เชื่อมโยงกับ; หรือ

3. โดยการใช้คำอธิบายอื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงกับที่เหมาะสมในบริบทและรูปแบบของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง

ไม่อนุญาตให้ใช้โลโก้ของ GrandBazaarIst หรืองานศิลปะอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงกับข้อตกลงการอนุญาตใช้เครื่องหมายการค้า

Iframes

โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติและแสดงอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรคุณอาจไม่สร้างเฟรมรอบหน้าเว็บของเราหรือใช้เทคนิคอื่น ๆ ที่เปลี่ยนแปลงในทางใดทางการนำเสนอภาพหรือการปรากฏตัวของเว็บไซต์ของเรา

สำรองห้องพักของสิทธิ

เราขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใด ๆ และในดุลยพินิจของตนเพื่อขอให้คุณลบการเชื่อมโยงทั้งหมดหรือการเชื่อมโยงใด ๆ ไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะลบทันทีเชื่อมโยงทั้งหมดไปยังเว็บไซต์ของเราเมื่อมีการร้องขอดังกล่าว นอกจากนี้เรายังสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และนโยบายการเชื่อมโยงในเวลาใด ๆ โดยจะดำเนินการต่อที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราคุณยินยอมที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงการเชื่อมโยงเหล่านี้และเงื่อนไข

ลิงค์

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจากที่เราเข้าถึง เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว

การกำจัดของการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของเรา

หากคุณพบลิงค์ใด ๆ ในเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลใดก็ตามคุณสามารถติดต่อ บริษัท ของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ เราจะพิจารณาคำขอให้นำลิงก์ออก แต่จะไม่มีภาระผูกพันในการดำเนินการดังกล่าวหรือตอบกลับคุณโดยตรง

ขณะที่เราพยายามที่จะตรวจสอบว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถูกต้องเราไม่รับประกันความสมบูรณ์หรือความถูกต้อง หรือเราจะกระทำเพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์นี้ยังคงมีอยู่หรือเนื้อหาในเว็บไซต์จะถูกเก็บไว้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

รับผิดเนื้อหา

เราจะไม่มีความรับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณใด ๆ คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องเราจากการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดจากหรือตามเว็บไซต์ของคุณ ไม่มีการเชื่อมโยง (s) อาจปรากฏในหน้าใด ๆ บนเว็บไซต์ของคุณหรือในบริบทใด ๆ ที่มีเนื้อหาหรือวัสดุที่อาจถูกตีความว่าเป็นการหมิ่นประมาทลามกอนาจารหรือทางอาญาหรือที่ละเมิด, ละเมิดหรือสนับสนุนการละเมิดหรือการละเมิดอื่น ๆ ของใด ๆ สิทธิของบุคคลที่สาม

เงื่อนไขในการขาย

โดยการสั่งซื้อสินค้าคุณจะเสนอให้ซื้อสินค้าและขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คำสั่งซื้อทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการและการยืนยันราคาสั่งซื้อ www.grandbazaarist.com ไม่รับประกันว่าสินค้าทั้งหมดที่รวมอยู่ในร้านค้าบนเว็บไซต์ www.grandbazaarist.com จะอยู่ในสต็อกในเวลาที่คุณสั่งซื้อ ในกรณีที่ไม่มีรายการเราจะติดต่อคุณ

เวลาจัดส่งอาจแตกต่างกันไปตามความพร้อมและการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับความล่าช้าใด ๆ ที่เกิดจากความล่าช้าทางไปรษณีย์หรือเหตุสุดวิสัยซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบ โปรดทราบว่าในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ของตุรกีและการรวบรวมเวลาการส่งมอบอาจนานกว่าปกติ ในการทำสัญญากับ www.grandbazaarist.com คุณต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอใด ๆ จากคุณ หากคำสั่งซื้อของคุณได้รับการยอมรับเราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและเราจะยืนยันตัวตนของฝ่ายที่คุณได้ทำสัญญาไว้ โดยปกติจะเป็น www.grandbazaarist.com หรือในบางกรณีอาจเป็นบุคคลที่สาม ในกรณีที่ทำสัญญากับบุคคลที่สาม www.grandbazaarist.com จะไม่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือเงินต้นและสัญญาจะทำขึ้นระหว่างคุณกับบุคคลที่สามและจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการขายที่พวกเขาจัดหาให้คุณ เมื่อทำการสั่งซื้อคุณยอมรับว่ารายละเอียดทั้งหมดที่คุณให้กับ บริษัท ของเราเป็นความจริงและถูกต้องและคุณมีเงินทุนเพียงพอที่จะครอบคลุมต้นทุนของสินค้า ราคาทั้งหมดที่โฆษณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เมื่อคุณสั่งซื้อคุณจะได้รับอีเมลตอบรับการยืนยันการสั่งซื้อของคุณ ในขณะที่เราพยายามทำให้แน่ใจว่ารายละเอียดคำอธิบายและราคาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ถูกต้องอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ หากเราพบข้อผิดพลาดในราคาสินค้าใด ๆ ที่คุณสั่งซื้อเราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดและให้ตัวเลือกยืนยันการสั่งซื้อของคุณอีกครั้งในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิก หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้เราจะถือว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกยกเลิก หากคุณยกเลิกและคุณได้ชำระเงินค่าสินค้าไปแล้วคุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ราคาจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จะมีการคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าวจะปรากฏอย่างชัดเจนตามความเหมาะสมและรวมอยู่ใน 'ต้นทุนรวม' ค่าจัดส่งไม่รวมค่านำเข้าที่อาจเรียกเก็บโดยประเทศที่คุณพำนักเมื่อแพ็คเกจเดินทางถึงประเทศปลายทางของคุณ

บริการอาจมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ หรือความไม่ถูกต้องและอาจไม่สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นและการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะกรอกคำสั่งซื้อใด ๆ ที่คุณอาจวางตามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่อาจมีข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือข้อมูลล้าสมัยเกี่ยวกับการกำหนดราคา หรือนโยบายการคืนสินค้า

เหตุสุดวิสัย

ในกรณีของเหตุสุดวิสัยภาระหน้าที่ของ www.grandbazaarist.com จะถูกระงับ สัญญาระหว่างคุณกับ www.grandbazaarist.com สามารถในบางกรณีหรือถูกยกเลิกด้วยตัวคุณเองหรือโดย www.grandbazaarist.com เหตุสุดวิสัยคือเหตุการณ์สงครามสงครามกลางเมืองการปฏิวัติการจลาจลมาตรการของรัฐบาลการนัดหยุดงานการปิดกั้นการอุดตันความล้มเหลวของกระแสไฟฟ้าโทรศัพท์หรือบริการอินเทอร์เน็ตภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ www.grandbazaarist.com จะมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดในเวลาที่เหมาะสม

ความคิดเห็นของผู้ใช้

1- ข้อตกลงนี้จะเริ่มในวันที่ที่นี่

2- บางส่วนของเว็บไซต์นี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้โพสต์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลวัสดุและข้อมูล ('ความคิดเห็น') ในพื้นที่ของเว็บไซต์ GrandBazaarIst ไม่ได้คัดกรองแก้ไขเผยแพร่หรือตรวจสอบความคิดเห็นก่อนที่จะปรากฏบนเว็บไซต์และความคิดเห็นไม่ได้สะท้อนมุมมองหรือความคิดเห็นของ GrandBazaarIst ตัวแทนหรือ บริษัท ในเครือ ความคิดเห็นสะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของบุคคลที่โพสต์มุมมองหรือความคิดเห็นดังกล่าว ในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ GrandBazaarist จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือค่าใช้จ่ายการสูญเสียความรับผิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและหรือได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลมาจากการใช้และ / หรือการโพสต์ ความคิดเห็นในเว็บไซต์นี้

3- GrandBazaarIerves สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความคิดเห็นทั้งหมดและลบความคิดเห็นใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นดุลยพินิจที่ไม่เหมาะสมเป็นที่น่ารังเกียจหรือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

4- คุณรับประกันและรับรองว่า:

1. คุณมีสิทธิ์โพสต์ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเราและมีสิทธิ์ใช้งานและการยินยอมที่จำเป็นทั้งหมด

2. ความคิดเห็นจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงลิขสิทธิ์สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

3. ความคิดเห็นไม่มีเนื้อหาที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหมิ่นประมาทก้าวร้าวไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายซึ่งเป็นการบุกรุกความเป็นส่วนตัว

4. ความคิดเห็นจะไม่ถูกใช้เพื่อชักชวนหรือส่งเสริมธุรกิจหรือประเพณีหรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในปัจจุบันหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

5- คุณยินยอมให้ GrandBazaar เป็นใบอนุญาตปลอดค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ทำซ้ำแก้ไขและอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ทำซ้ำและแก้ไขความคิดเห็นของคุณในรูปแบบรูปแบบหรือสื่อใด ๆ

คำปฏิเสธ

ที่มีขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับเราไม่รวมการเป็นตัวแทนการรับประกันและเงื่อนไขเกี่ยวกับเว็บไซต์และการใช้เว็บไซต์นี้ (รวมทั้งของเรา แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันใด ๆ โดยนัยตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพที่น่าพอใจ, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์และ / หรือ การใช้งานของการดูแลที่เหมาะสมและทักษะ) ไม่มีส่วนใดในข้อนี้จะ:

จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณสำหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ;

จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณสำหรับการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงหลอกลวง;

จำกัดความรับผิดของเราหรือของคุณในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้; หรือแยกหนี้สินของเราหรือของคุณที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อ จำกัด และการยกเว้นความรับผิดที่กำหนดไว้ในส่วนนี้และที่อื่น ๆ ในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้: (a) อยู่ภายใต้วรรคก่อนหน้า; และ (b) ควบคุมหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดชอบหรือความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้รวมถึงหนี้สินที่เกิดขึ้นในสัญญาในการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) และการฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย

ในกรณีที่เว็บไซต์และข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์ให้บริการฟรีเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ

เครดิตและข้อมูลการติดต่อ

หน้าข้อกำหนดในการให้บริการนี้สร้างขึ้นที่ termsandconditionstemplate.com เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดใด ๆ ของเราโปรดติดต่อ บริษัท ของเรา

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดการใช้งานเป็นไปตามกฎหมายตุรกีและศาลตุรกีจะมีเขตอำนาจศาลพิเศษสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ กฎหมายของประเทศของลูกค้าอาจแตกต่างจากกฎหมายตุรกีและอาจมีข้อกำหนดทางกฎหมายเพิ่มเติมในการใช้เว็บไซต์นี้ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา