Koska ดีไลท์ตุรกีแบบดั้งเดิมกับมะพร้าว, พิสตาชิโอและเฮเซลนัทรส (Lokum ตุรกี), 250 gr

Koska

$ 7,90

Grandbazaarist รักษาข้อมูลการชำระเงินของคุณให้ปลอดภัยและรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณจะไม่ปรากฏให้ใครเห็นในระหว่างการชำระเงิน คุณสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือ paypal